» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 13-2024, izdat 2024-02-20
veličina 177.67 Kb
0

Odluka o raspisivanju Konkursa za raspodelu osam stanova iz Programa Fonda za 2005. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
1

Izmene Socijalnog programa za zaposlene u javnim komunalnim preduzećima čiji je osnivač grad Beograd u procesu restrukturiranja preduzeća i pripreme za privatizaciju

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga Javnog preduzeća „Beogradska tvrđava”

Akti Grada
4

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena Generalnog plana Beograda 2021. (izmene GP 2005/1)

Akti Grada
4

Odluka kojom se utvrđuje da deo odredbe člana 65. u stavu 2. Statuta grada Beograda nije u saglasnosti za zakonom

Akti Ustavnog suda Srbije
6

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela Vračarskog platoa između ulica: Katanić eve, Makenzijeve, Čuburske, unutrašnje granice parcela duž parne strane Šumatovačke, Braničevske, Rankeove, Nebojšine, Skerlićeve i Bore Stankovića

Akti Grada
6

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela centralne zone – Blok 5 u Novom Beogradu između ulica: Pariske komune, Otona Župančiča i Goce Delčeva

Akti Grada
7

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za kompleks između ulica: Vojislava Ilića, Stanislava Sremčevića, Ravaničke, Dojranske, Toneta Tomšiča, Trajka Stamenkovića, Dušana Dugalića i Bragalničke – blokovi 1-7

Akti Grada
8

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za izgradnju dela gradskog gasovoda od ulice Veljka Lukića Kurjaka (priključak za MRS „Crvena zvezda”) do Mostara sa priključnim gasovodima za MRS „KBC Srbije” i MRS „BIP Mostar”

Akti Grada
9

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za izgradnju objekata vodosnabdevanja na teritoriji opštine Palilula

Akti Grada
10

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela gradske potceline Cerak, jugozapadno od Ibarske magistrale

Akti Grada
12

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela centralne zone – prostorna celina Marina „Dorćol”

Akti Grada
13

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Barajevo za 2005. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
18

Odluka o Javnom pravobranilaštvu opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
19

Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata i objekata za priređivanje zabavnih igara i igara na sreću na teritoriji gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
20

Odluka o dopuni Odluke o određivanju urbanistič kih planova i delova urbanističkih planova koji se mogu primenjivati do donošenja novih urbanističkih planova

Akti gradskih opština Barajevo
20

Odluka o dopuni Plana postavljanja privremenih objekata na javnim površinama na području opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
20

Odluka o utvrđivanju granica zona građevinskog zemljišta na području gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
21

Odluka o dopunama Odluke o platama izabranih, postavljenih i imenovanih lica i naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
21

Odluka o postavljanju spomen-ploče šušnjarskim ratnicima Prvog svetskog rata i žrtvama Drugog svetskog rata

Akti gradskih opština Lazarevac
22

Odluka o uvođenju samodoprinosa za područje mesne zajednice Mirosaljci

Akti gradskih opština Lazarevac
23

Odluka o izmenama Odluke o javnim priznanjima opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
23

Plan detaljne regulacije Kvantaške pijace u Senaji u Mladenovcu

Akti gradskih opština Mladenovac
31

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju vode, održavanje higijene, groblja i zelenila „Mladenovac”

Akti gradskih opština Mladenovac
31

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta JKP „Mladenovac” – Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
31

Rešenje o davanju saglasnosti na Dopunu pravila Fonda za finansiranje izgradnje stanova solidarnosti

Akti gradskih opština Mladenovac
32

Dopuna pravila Fonda za finansiranje izgradnje stanova solidarnosti

Akti gradskih opština Mladenovac
32

Odluka o izmenama i dopunama Statuta Javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju vode, održavanje higijene, groblja i zelenila „Mladenovac” – Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
33

Odluka kojom se odbija predlog za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti odredaba čl. 8. i 14. Odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje zakupnine i naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

Akti Ustavnog suda Srbije
34

Odluka kojom se utvrđuje neustavnost i nezakonitost pojedinih odredaba Odluke o građevinskom zemljištu

Akti Ustavnog suda Srbije
36

Odluka kojom se utvrđuje neustavnost i nezakonitost pojedinih odredaba Odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje zakupnine i naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

Akti Ustavnog suda Srbije
39

Odluka kojom se utvrđuje da Odluka o garažama u društvenoj svojini koje služe za smeštaj motornih vozila korisnika stanova nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom

Akti Ustavnog suda Srbije
41

Odluka kojom se utvrđuje da Odluka o privremenim pravilima i uslovima za izdavanje odobrenja za izgradnju i upotrebu dozvola za objekte izgrađene, odnosno rekonstruisane bez građevinske dozvole do 13. maja 2003. godine nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom

Akti Ustavnog suda Srbije