» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Grada Beograda (Republika Srbija) i Grada Teherana (Islamska Republika Iran)

Akti Grada
1

Odluka o dopunama Poslovnika Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
2

Odluka o Upravi Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
12

Odluka o izmeni Odluke o Opštinskom pravobranilaštvu Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
12

Odluka o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini Gradske opštine Lazarevac i o platama, naknadama i drugim primanjima izabranih, postavljenih i imenovanih lica

Akti gradskih opština Lazarevac
16

Rešenje o utvrđivanju naziva ulice u Mesnoj zajednici „Dušan Petrović Šane”

Akti gradskih opština Lazarevac
16

Rešenje o prestanku funkcije predsednika Izborne komisije Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
16

Rešenje o prestanku mandata člana Saveta za komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
16

Rešenje o prestanku mandata člana Saveta za komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
17

Rešenje o izboru članova Saveta za komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
17

Rešenje o izboru članova Saveta za borbu protiv korupcije Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
17

Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
18

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata predsedniku i članovima Nadzornog odbora Ustanove kulture „Prvo prigradsko pozorište Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
18

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Ustanove kulture „Prvo prigradsko pozorište Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
19

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata predsedniku i članovima Upravnog odbora Ustanove kulture „Prvo prigradsko pozorište Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
19

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Ustanove kulture „Prvo prigradsko pozorište Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
19

Rešenje o razrešenju predsednika i člana Nadzornog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
19

Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
20

Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
20

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
20

Rešenje o razrešenju predsednika i člana Nadzornog odbora Centra za kulturu Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
20

Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Centra za kulturu Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
21

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Centra za kulturu Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
21

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Centra za kulturu Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
21

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo-Rovni „Kolubara” za 2016. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
21

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar „Obrenovac” u Obrenovcu o šestoj dopuni Cenovnika usluga preduzeća sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac