» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 13-2024, izdat 2024-02-20
veličina 177.67 Kb
1

Pokazatelj rasta cena na malo u avgustu 2005. godine

Akti Grada
1

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Savski venac za 2005. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
9

Odluka o ustanovljenju najvećeg opštinskog javnog priznanja opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
9

Odluka o uvođenju samodoprinosa za područje mesne zajednice „Petka”

Akti gradskih opština Lazarevac
10

Odluka o uvođenju samodoprinosa za područje mesne zajednice „Junkovac”

Akti gradskih opština Lazarevac
11

Odluka o građevinskom zemljištu

Akti gradskih opština Surčin
15

Odluka o određivanju građevinskog zemljišta od opšteg interesa za opštinu Surčin

Akti gradskih opština Surčin
17

Odluka o utvrđivanju građevinskih područja za teritoriju opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
19

Odluka o privremenim pravilima građenja objekata građana i građansko-pravnih lica na području opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
21

Odluka o održavanju čistoće u posebnim naseljenim mestima na području opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
26

Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Saveta mesnih zajednica na području gradske opštine Surčin i imenovanju članova

Akti gradskih opština Surčin
26

Rešenje o prestanku mandata i dodeli mandata odborniku Skupštine gradske opštine Surčin sa izborne liste Srpske radikalne stranke – Tomislav Nikolić

Akti gradskih opština Surčin
26

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cena pogrebnih i taksi usluga na mesnim grobljima na teritoriji gradske opštine Surčin za 2005. godinu na kojima upravlja Javno preduzeće za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
26

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o ceni pijačnih usluga na mesnim pijacama za 2005. godinu na kojima upravlja Javno preduzeće za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
27

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog preduzeć a za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
27

Ispravka Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Ispravke
27

Ispravka Odluke o izmeni Odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta

Ispravke
27

Ispravka Odluke o izmeni Odluke o građevinskom zemljištu

Ispravke