» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2023, izdat 2023-11-20
veličina 772.45 Kb
1

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmene i dopune Plana detaljne regulacije područja Jajinci – celina G, za blok G-38 između ulica Ruža 3 i Nova 13,Gradska opština Voždovac

Akti Grada
2

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela Makiškog polja, Gradska opština Čukarica

Akti Grada
3

Pokazatelj smanjenja potrošačkih cena u decembru 2016. godine

Akti Grada
3

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturnicentar „Obrenovac” u Obrenovcu o Sedmoj izmeni i dopuni Cenovnika usluga preduzeća sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac
4

Zaključak o izmeni Zaključka o uvođenju interventne mere za zaštitu najugroženijih građana u opštini Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
4

Zaključak o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od interesa za građane gradske opštine Surčin na Odluku o utvrđivanju cenovnika usluga na deponiji u Dobanovcima sa Odlukom

Akti gradskih opština Surčin
5

Zaključak o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od interesa za građane gradske opštine Surčin na Odluku o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cena pogrebnih usluga na grobljima GO Surčin sa Odlukom

Akti gradskih opština Surčin
6

Zaključak o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od interesa za građane gradske opštine Surčin na Odluku o utvrđivanju cena pružanja usluga na javnoj rasveti prema GO Surčin sa Odlukom

Akti gradskih opština Surčin
6

Odluka o izmenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija”, Lazarevac

Akti javnih preduzeća i drugih organizacija
10

Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Privrednog društva „Elektroizgradnja” d.o.o. Beograd

Akti javnih preduzeća i drugih organizacija
10

Izmene i dopune Kolektivnog ugovora kod poslodavca Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija” Lazarevac

Кolektivni ugovori