» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Plan mesta za postavljanje stanica za iznajmljivanje bicikala na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
6

Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Beogradu

Akti Grada
16

Ugovor o osnivanju Fonda „Zoran Božinović”

Akti gradskih opština Palilula
17

Prvi javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organinizacija sredstvima iz budžeta Gradske opštine Barajevo za 2017. godinu iz oblasti aktivnosti penzionerskih organizacija

Akti gradskih opština Barajevo
18

Odluka o dopuni Odluke o upravi Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
18

Odluka o uspostavljanju saradnje Gradske opštine Lazarevac sa gradovima i opštinama u slivu Kolubare

Akti gradskih opština Lazarevac
19

Odluka o izmeni Odluke o načinu obračuna i naplate osnovnih komunalnih usluga – isporuka vode za piće i odvođenje iskorišćenih voda (kanalizacija) na teritoriji gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
19

Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2017. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
23

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za izgradnju Lazarevca za period 1. januar – 31. decembar 2017. godine

Akti gradskih opština Lazarevac
24

Odluka o stalnim manifestacijama iz oblasti kulture od značaja za Gradsku opštinu Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
26

Odluka o izmeni Odluke o načinu finansiranja projekata, aktivnosti ili programa unapređenja poljoprivrede na teritoriji gradske opštine Mladenovac iz budžeta Gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
28

Odluka o značajnim datumima koje proslavlja – obeležava Gradska opština Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
29

Odluka o izmeni Odluke o subvencijama cena komunalnih usluga na teritoriji gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
29

Prečišćen tekst Odluke o promeni osnivačkog akta privrednog društva „Elektroizgradnja” d.o.o. Beograd

Akti javnih preduzeća i drugih organizacija