» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Beograda za 2017. godinu

Akti Grada
16

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
16

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
17

Odluka o rebalansu budžeta Gradske opštine Voždovac za 2017. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
31

Odluka o izmeni Odluke o držanju domaćih životinja na teritoriji gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
31

Odluka o izmenama Odluke o održavanju čistoće u posebnim naseljenim mestima gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
32

Odluka o izmenama Odluke o osnivanju „Humanitarne fondacije – srcem za Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
32

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća „Poslovni centar – Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
33

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
33

Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora JP „Poslovni centar – Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
33

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Doma kulture „Ripanj”

Akti gradskih opština Voždovac
34

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Doma kulture „Ripanj”

Akti gradskih opština Voždovac
34

Rešenje o dopuni Rešenja o izboru saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
34

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
35

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o stalnim manifestacijama u oblasti kulture od značaja za gradsku opštinu Zemun

Akti gradskih opština Zemun
35

Plan postavljanja bašta u pešačkoj zoni i na javnim površinama prostorne kulturno-istorijske celine „Staro jezgro Zemuna”

Akti gradskih opština Zemun
36

Rešenje o razrešenju člana Saveta za budžet i finansije i izboru novog člana Saveta

Akti gradskih opština Zemun
36

Rešenje o razrešenju člana Komisije za rešavanje stambenih potreba boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca i izboru novog člana Komisije

Akti gradskih opština Zemun
36

Odluka o uspostavljanju saradnje između Gradske opštine Savski venac, Republika Srbija i 13. kvarta grada Budimpešte, Mađarska

Akti gradskih opština Savski venac
37

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija sredstvima iz budžeta Gradske opštine Barajevo za 2017. godinu iz oblasti: aktivnosti koje se odnose na podsticanje i razvoj poljoprivredne delatnosti

Akti gradskih opština Barajevo