» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 81-2024, izdat 2024-06-18
veličina 2.83 MB
1

Odluka o potvrđivanju povelje o bratimljenju grada Beograda i grada Čikaga, SAD

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama pijačnih usluga Javnog komunalnog preduzeća „Gradske pijace”

Akti Grada
5

Odluka o drugoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Novi Beograd za 2005. godinu – 5

Akti gradskih opština Novi Beograd
11

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini gradske opštine Novi Beograd i platama izbranih, imenovanih i postavljenih lica

Akti gradskih opština Novi Beograd
11

Odluka o dopuni Odluke o organizaciji i radu organa gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
12

Rešenje o prestanku funkcije člana Opštinskog veća gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
12

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Preduzeća „Centar za razvoj lokalne ekonomije Novog Beograda” DOO

Akti gradskih opština Novi Beograd
12

Rešenje o izboru člana Opštinskog veća gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
12

Rešenje o postavljenju zamenika načelnika Opštinske uprave gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
13

Rešenje o prestanku funkcije zamenika načelika Opštinske uprave Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
13

Odluka o dodeli javnih priznanja opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
14

Izmene plana za zaštitu od poplave i erozije

Akti gradskih opština Rakovica
14

Rešenje o obrazovanju Komisije za praćenje primene etičkog kodeksa ponašanja izabranih, postavljenih i imenovanih lica Skupštine opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
14

Rešenje o izmeni Rešenja o osnivanju i izboru članova Saveta za obrazovanje Skupštine opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
15

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu i postupku davanja u zakup i određivanju zakupnine za poslovne zgrade i prostorije čiji je korisnik opština Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
15

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za izgradnju glavnog kolektora i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Lazarevca

Akti gradskih opština Lazarevac
16

Rešenje o postavljenju zamenika načelnika Opštinske uprave gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
16

Odluka o utvrđivanju granica zona građevinskog zemljišta na području gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
17

Odluka o izradi urbanističkog plana putnog pravca Mali Požarevac (autoput E-75) – MladenovacTopola-Rudnik-Takovo (veza sa planiranim autoputem Beograd – Južni Jadran) od KM 0+000 do KM 72+350 na području opštine Sopot, Mladenovac, Topola, Aranđelovac i Gornji Milanovac – deonica na teritoriji opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
17

Odluka o organizaciji organa gradske opštine Sopot (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Sopot
23

Poslovnik Skupštine gradske opštine Sopot (prečišćen tekst

Akti gradskih opština Sopot