» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
1

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
2

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu Gradske opštine Palilula za 2017. godinu

Akti gradskih opština Palilula
31

Odluka o uređivanju, održavanju groblja i sahranjivanju na području gradske opštine Palilula 28 Odluka o nekategorisanim putevima na području gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
33

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o držanju domaćih životinja na teritoriji gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
33

Rešenje o imenovanju opštinskog pravobranioca Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
33

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra za kulturu „Vlada Divljan”

Akti gradskih opština Palilula
34

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Fonda „Zoran Božinović”

Akti gradskih opština Palilula
34

Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Fonda „Zoran Božinović”

Akti gradskih opština Palilula
34

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenovniku usluga prevoza skelom preko Dunava sa odlukom 34

Akti gradskih opština Grocka
35

Prva izmena Odluke o budžetu Gradske opštine Obrenovac za 2017. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
63

Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
63

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Toplovod” Obrenovac čiji je osnivač Gradska opština Obrenovac sa oglasom

Akti gradskih opština Obrenovac
65

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis” Obrenovac čiji je osnivač Gradska opština Obrenovac sa oglasom

Akti gradskih opština Obrenovac
66

Odluka o sprovođenju novog javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar „Obrenovac” u Obrenovcu čijije osnivač Gradska opština Obrenovac sa oglasom

Akti gradskih opština Obrenovac
68

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora javnih i javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač Gradska opština Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
68

Rešenje o obrazovanju saveta za bezbednost gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac