» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za energetsku efikasnost Grada Beograda za 2017. godinu

Akti Grada
3

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o određivanju ulica za pešački saobraćaj na teritoriji grada Beograda – pešačke zone

Akti Grada
3

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Savski venac pre isteka vremena na koje je izabran

Akti gradskih opština Savski venac
3

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku u Skupštini Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
4

Odluka o dopuni Poslovnika Skupštine Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
4

Odluka o usvajanju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou

Akti gradskih opština Savski venac
4

Plan razvoja kulture Gradske opštine Savski venac za period od 2017. do 2019. godine

Akti gradskih opština Savski venac
15

Program razvoja sporta na području gradske opštine Savski venac za period od 2016. do 2018. godine

Akti gradskih opština Savski venac
28

Rešenje o stavljanju van snage Rešenja o utvrđivanju prestanka funkcije zamenika pravobranioca Gradske opštine Savski venac broj 06-1-8.2/2016-I01 od 30. decembra 2016. godine

Akti gradskih opština Savski venac
28

Rešenje o stavljanju van snage Rešenja o utvrđivanju prestanka funkcije zamenika pravobranioca Gradske opštine Savski venac broj 06-1-8.2/2016-I01 od 30. decembra 2016. godine

Akti gradskih opština Savski venac
29

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Ustanove kulture Dečji kulturni centar „Majdan” u Beogradu

Akti gradskih opština Savski venac
29

Odluka o prestanku mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
29

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
29

Odluka o organizaciji Uprave Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
37

Odluka o dodeli poklona i nagrada učenicima osnovnih i srednjih škola i dodeli nagrada studentima sa teritorije gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
39

Odluka o ustanovljenju nagrade „Istaknuti javni radnik”

Akti gradskih opština Surčin
40

Odluka o promeni Odluke o osnivanju Ustanove kulture Kulturni centar Surčin

Akti gradskih opština Surčin
43

Odluka o osnivanju Humanitarne fondacije „Snaga života”

Akti gradskih opština Surčin
44

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Surčin
45

Zaključak o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Surčin za 2016. godinu

Akti gradskih opština Surčin
45

Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana rada Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Surčin za 2017. godinu

Akti gradskih opština Surčin