» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 13-2024, izdat 2024-02-20
veličina 177.67 Kb
0

Plan detaljne regulacije dela Vračarskog platoa izmeđ u ulica: Katanićeve, Makenzijeve, Čuburske, unutrašnje granice parcela duž parne strane Šumatovačke, Braničevske, Rankeove, Nebojšine, Skerlićeve i Bore Stankovića – opština Vračar

Akti Grada
0

Odluka o građanskom braniocu – ombudsmanu opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
0

Odluka o uspostavljanju saradnje između gradske opštine Čukarica i opštine Bač

Akti gradskih opština Čukarica
0

Rešenje o davanju saglasnosti na Program uređivanja i davanja u zakup građevinskog zemljišta, izgradnje i održavanja objekata zajedničke komunalne potrošnje sa Finansijskim planom za 2006. godinu i sa Odlukom o utvrđivanju kriterijuma i visine naknade za rad članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora JP Direkcija za građevinsko zemljište, planiranje i izgradnju Lazarevca Rešenje o prestanku dužnosti direktora Fonda za korišćenje sredstava od naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa u proizvodnji električne energije i uglja opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
0

Odluka o ustanovljenju Izložbe automobila sa vazdušnim hlađenjem motora kao stalne manifestacije opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
0

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije banjsko, sportskog i stambenog kompleksa Topolice u Obrenovcu Odluka o izradi Plana opšteg uređenja izletišta Zabran u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
0

Odluka o uvođenju samodoprinosa za teritoriju Mesne zajednice Rogača

Akti gradskih opština Sopot
0

Odluka o razrešenju članova saveta mesnih zajednica na području gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin