» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Program sprovođenja mera tehničke zaštite objekata i prostornih kulturno-istorijskih celina na teritoriji grada Beograda utvrđenih za kulturna dobra – II faza

Akti Grada
3

Rešenje o dodeli naziva ulici na teritoriji gradske opštine Vračar

Akti Grada
3

Rešenje o dodeli naziva ulici na teritoriji gradske opštine Vračar

Akti Grada
3

Rešenje o dodeli naziva ulici na teritoriji gradske opštine Savski venac

Akti Grada
3

Rešenje o dodeli naziva ulici na teritoriji gradske opštine Stari grad

Akti Grada
4

Rešenje o dodeli naziva ulici na teritoriji gradske opštine Stari grad

Akti Grada
4

Rešenje o dodeli naziva ulici na teritoriji gradske opštine Čukarica

Akti Grada
4

Rešenje o dodeli naziva ulici na teritoriji gradske opštine Čukarica

Akti Grada
4

Rešenje o dodeli naziva parku na teritoriji gradske opštine Savski venac

Akti Grada
5

Rešenje o dodeli naziva parku na teritoriji gradske opštine Stari grad

Akti Grada
5

Rešenje o izmeni Rešenja o promeni naziva ulica na teritoriji gradskih opština Voždovac, Novi Beograd, Čukarica broj 015-195/10-S od 5. maja 2010.godine

Akti Grada
5

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Ustanove za fizičku kulturu, Sportsko-rekreativnogcentra „Pionirski grad”

Akti Grada
5

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Infostan tehnologije”

Akti Grada
6

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ustanove kulture „Vuk Stefanović Karadžić”

Akti Grada
6

Rešenje o imenovanju direktora Ustanove kulture „Vuk Stefanović Karadžić”

Akti Grada
7

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma omladine Beograda

Akti Grada
7

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma omladine Beograda

Akti Grada
7

Rešenje o razrešenju direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda – Ustanove kulture od nacionalnog značaja

Akti Grada
7

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda – Ustanove kulture od nacionalnog značaja

Akti Grada
7

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Gradskog centra za socijalno preduzetništvo Beograda – 7

Akti Grada
8

Rešenje o imenovanju direktora Gradskog centra za socijalno preduzetništvo Beograda

Akti Grada
8

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ustanove „Gradski centar za fizičku kulturu”

Akti Grada
8

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove „Gradski centar za fizičku kulturu”

Akti Grada
8

Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
21

Zaključak o angažovanju eksterne revizije Završnog računa budžeta Grada Beograda za 2016. godinu

Akti Grada
21

Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu Zaštitnika građana za 2016. godinu sa izveštajem

Akti Grada
41

Pravilnik o bližim kriterijumima, načinu i postupku dodele sredstava ili nedostajućeg dela sredstava iz budžeta Gradske opštine Barajevo za podsticanje programa i projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja

Akti gradskih opština Barajevo