» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Voždovac za 2017. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
24

Odluka o Upravi Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
33

Odluka o nekategorisanim putevima na području gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
34

Odluka o površinama javne namene na području gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
35

Odluka o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja Centra za kulturu i sport „Šumice” – u likvidaciji

Akti gradskih opština Voždovac
35

Rešenje o izmeni Rešenja o razrešenju i imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
35

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru Komisije za administrativna i mandatna pitanja

Akti gradskih opština Voždovac
35

Rešenje o prestanku mandata vršioca dužnosti direktora Doma kulture „Ripanj”

Akti gradskih opština Voždovac
36

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma kulture „Ripanj”

Akti gradskih opština Voždovac
36

Odluka o raspisivanju javnog poziva za dodelu sredstava iz budžeta GO Barajevo za podsticanje programa i projekata od javnog interesa koja realizuju udruženja u 2017. godini

Akti gradskih opština Barajevo
37

Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta GO Barajevo za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja u 2017. godini

Akti gradskih opština Barajevo
38

Statut Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija”, Lazarevac (prečišćen tekst)

Akti javnih preduzeća i drugih organizacija
47

Aneks IV Kolektivnog ugovora JP Sportski centar „Novi Beograd” broj 117 od 29. januara 2015. godine, Aneksa I broj 1362 od 13. septembra 2016. godine, Aneksa II broj 1722 od 24. oktobra 2016. godine i Aneksa III broj 2055 od 7. decembra 2016. godine

Кolektivni ugovori