» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u aprilu 2017. godine

Akti Grada
1

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije kompleksa stanice za snabdevanje gorivom na uglu ulica Borske i Bahtijara Vagabzade, gradska opština Rakovica

Akti Grada
2

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Dobanovci, gradska opština Surčin, za blokove V 10 i V 14

Akti Grada
3

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
4

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
4

Odluka o izmeni Odluke o Upravi Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
4

Odluka o držanju domaćih životinja na teritoriji gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
5

Odluka o usvajanju Odluke likvidacionog upravnika o okončanju postupka likvidacije nad Ustanovom kulture „Vuk Karadžić” – u likvidaciji

Akti gradskih opština Zvezdara
6

Odluka o usvajanju Početnog likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara u likvidaciji”

Akti gradskih opština Zvezdara
6

Odluka o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara u likvidaciji”

Akti gradskih opština Zvezdara
7

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara” sa oglasom

Akti gradskih opština Zvezdara
8

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članu Veća Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
9

Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
9

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
9

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o izmenama i dopunama Odluke o cenama usluga u Javnom preduzeću Sportski centar „Olimp – Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
10

Odluka o davanju u zakup nepokretnosti koje koristi Gradska opština Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
14

Odluka o izmeni Odluke o nagradama Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
15

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za izgradnju Lazarevca sa oglasom

Akti gradskih opština Lazarevac
16

Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Ustanove kulture „Prvo prigradsko pozorište Lazarevac” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
16

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Ustanove kulture „Prvo prigradsko pozorište Lazarevac” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
17

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
17

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar „Obrenovac” u Obrenovcu o Osmoj dopuni Cenovnika usluga preduzeća sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac
18

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Gradska opština Surčin sa oglasima

Akti gradskih opština Surčin
22

Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Gradska opština Surčin

Akti gradskih opština Surčin
23

Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Humanitarne fondacije „Snaga života”

Akti gradskih opština Surčin
23

Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Ustanove kulture Kulturni centar Surčin perod od 1. januara 2016. do 31. decembra 2016. godine

Akti gradskih opština Surčin
23

Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture – Ustanove kulture od nacionalnog značaja

Akti javnih preduzeća i drugih organizacija