» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 13-2024, izdat 2024-02-20
veličina 177.67 Kb
1

Odluka o pravima u socijalnoj zaštiti Beograda

Akti Grada
5

Odluka o prečišćavanju i distribuciji vode

Akti Grada
14

Odluka o rešavanju stambenih potreba zaposlenih lica u organima grada Beograda i Gradskoj upravi

Akti Grada
17

Odluka o izradi plana detaljne regulacije područja gradske park-šume Zvezdara, opština Zvezdara

Akti Grada
18

Odluka o izradi plana detaljne regulacije za blok između ulica: 27. marta, Stanoja Glavaša, kneza Danila, Dalmatinska i dr Dragoslava Popović a, opština Palilula

Akti Grada
19

Odluka o dopuni Odluke o pijacama

Akti Grada
19

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije slanač kog puta sa pripadajućom infrastrukturom od Rospi ćuprije do groblja Lešće

Akti Grada
20

Odluka o izmeni Odluke o uređenju i održavanju parkova, zelenih i rekreacionih površina

Akti Grada
20

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Beogradske elektrane”

Akti Grada
20

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta zaposlenih Centra za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju

Akti Grada
20

Rešenja o razrešenju i imenovanju pojedinih članova školskih odbora u osnovnim školama na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
30

Rešenja o razrešenju i imenovanju pojedinih članova školskih odbora u srednjim školama na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
36

Pokazatelj rasta cena na malo u septembru 2005. godine

Akti Grada
36

Odluka o naknadama i drugim primanjima opštinskih odbornika i platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima gradske opštine Zvezdara i Opštinskoj upravi

Akti gradskih opština Zvezdara
38

Odluka o Javnom pravobranilaštvu gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
39

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Opštinskoj upravi

Akti gradskih opština Zvezdara
40

Odluka o držanju domaćih životinja na teritoriji gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
42

Etički kodeks ponašanja izabranih, postavljenih i imenovanih lica Skupštine gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
44

Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
44

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
45

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
45

Rešenje o ispravci Rešenja o razrešenju Upravnog odbora Javnog preduzeća za fizičku kulturu Sportski centar „Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
45

Rešenje o dopuni Rešenja o razrešenju Upravnog odbora Javnog preduzeća za fizičku kulturu Sportski centar „Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
45

Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora javnog preduzeća za fizičku kulturu Sportski centar „Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
46

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Javnog preduzeća za fizičku kulturu Sportski centar „Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
46

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za fizičku kulturu Sportski centar „Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
46

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Stari grad za 2005. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
47

Odluka o pristupanju izradi lokalnog ekološkog akcionog plana za teritoriju gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
47

Odluka o uspostavljanju saradnje između gradske opštine Stari grad – Beograd i opštine Bratislava – Stare mesto, Slovačka Republika

Akti gradskih opština Stari grad
48

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Lazarevac za 2005. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
48

Odluka o mesnim zajednicama i drugim oblicima mesne samouprave u gradskoj opštini Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
50

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac o izmeni Odluke o određivanju nivoa cena grejanja

Akti gradskih opština Lazarevac
51

Odluka o izmeni Odluke o određivanju nivoa cena grejanja

Akti gradskih opština Lazarevac