» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2023, izdat 2023-11-20
veličina 772.45 Kb
1

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za stanicu za snabdevanje gorivom na katastarskoj parceli 5089/8 KO Novi Beograd, gradska opština Novi Beograd

Akti Grada
2

Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Obrenovac za 2016. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
7

Druga izmena Odluke o budžetu Gradske opštine Obenovac za 2017. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
36

Odluka o oslobađanju zakupaca obaveze plaćanja zakupnine stanova u stambenom objektu za kolektivno stanovanje „Help” za period od maja 2014. do maja 2016. godine, poplavljenih 16. maja 2014. godine zbog nemogućnosti korišćenja

Akti gradskih opština Obrenovac
36

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije direktora Javnog komunalnog preduzeća „Toplovod” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
36

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Toplovod” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
37

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar „Obrenovac” u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
38

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar „Obrenovac” u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
39

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
39

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
39

Rešnje o prvoj izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Toplovod” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
39

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o prvoj dopuni Statuta Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac