» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o visini naknade za održavanje higijene (redovno čišćenje i pranje) sa Odlukom

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o visini naknade za održavanje stambenih zgrada sa Odlukom

Akti Grada
2

Odluka o prestanku mandata odbornice Skupštine Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
2

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
3

Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Vračar za 2016. godinu

Akti gradskih opština Vračar
25

Odluka o nagrađivanju učenika i studenata iz budžeta Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
26

Odluka o utvrđivanju kriterijuma za nagrađivanje učenika koji su na gradskim (okružnim), republičkim, regionalnim i međunarodnim takmičenjima osvojili nagrade

Akti gradskih opština Vračar
28

Odluka o usvajanju Početnog likvidacionog bilansa Javnog preduzeća „Poslovni prostor Vračar” u likvidaciji broj 21-1/17 od 17. januara 2017.godine

Akti gradskih opština Vračar
28

Odluka o usvajanju Početnog likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća „Poslovni prostor Vračar” u likvidaciji broj 208/17 od 18. aprila 2017. godine

Akti gradskih opština Vračar
28

Odluka o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća „Poslovni prostor Vračar” u likvidaciji broj 169/17 od 29. marta 2017. godine

Akti gradskih opština Vračar
28

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
28

Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Zemun za 2016. godinu

Akti gradskih opština Zemun
55

Rešenje o izmenama rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun