» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za deo bloka između ulica Admirala Geprata, Kneza Miloša, Balkanske i Nemanjine, gradska opština Savski venac

Akti Grada
2

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije područja između ulica Mileševske, Tomaša Ježa, Požarevačke i Radoslava Grujića, gradska opština Vračar

Akti Grada
3

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Upravi i Opštinskom pravobranilaštvu Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
4

Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Gradske opštine Čukarica za 2016. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
19

Odluka o utvrđivanju naknade za prisustvo i rad odbornika na sednicama Skupštine Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
20

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju Komisije za implementaciju i monitoring Strateškog plana razvoja GO Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
20

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Odluke o cenama osnovnih komunalnih usluga isporuke vode i iznošenja smeća sa Odlukom

Akti gradskih opština Lazarevac
21

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Odluke o cenama pogrebnih usluga sa Odlukom

Akti gradskih opština Lazarevac
21

Odluka o usvajanju Izveštaja likvidacionog upravnika o sprovedenom postupku likvidacije JP „DIP Mladenovac” u likvidaciji

Akti gradskih opština Mladenovac
23

Odluka o usvajanju Izjave likvidacionog upravnika da su sve obaveze društva namirene i da se protiv društva ne vode drugi postupci u postupku likvidacije JP „DIP Mladenovac” u likvidaciji

Akti gradskih opština Mladenovac
23

Odluka o raspodeli likvidacionog ostatka JP „DIP Mladenovac” u likvidaciji

Akti gradskih opština Mladenovac
24

Odluka o čuvanju poslovnih knjiga i dokumenata JP „DIP Mladenovac” u likvidaciji

Akti gradskih opština Mladenovac
24

Odluka o usvajanju završnog likvidacionog bilansa JP „DIP Mladenovac” u likvidaciji

Akti gradskih opština Mladenovac
25

Odluka o okončanju postupka likvidacije nad JP „DIP Mladenovac” u likvidaciji

Akti gradskih opština Mladenovac
25

Rešenje o prestanku mandata člana Veća Gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
26

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca o Cenovnku stručnih usluga preduzeća sa Odlukom i Cenovnikom

Akti gradskih opština Obrenovac
30

Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane GO Surčin o utvrđivanju cenovnika za pružanje bravarskih, elektro i vodoinstalaterskih usluga sa Odlukom

Akti gradskih opština Surčin
31

Odluka Upravnog odbora Advokatske komore Beograda

Akti javnih preduzeća i drugih organizacija