» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 97-2023, izdat 2023-11-28
veličina 984.20 Kb
1

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku

Akti Grada
1

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana generalne regulacije za naselje Ugrinovci, gradska opština Zemun, u delu blokova 96 i 97

Akti Grada
2

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela stambenog naselja „Višnjičko polje”, gradska opština Palilula

Akti Grada
3

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za deo privredne zone uz auto-put Beograd – Novi Sad kod naselja Batajnica,gradska opština Zemun

Akti Grada
4

Pokazatelj smanjenja potrošačkih cena u maju 2017. godine

Akti Grada
5

Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Gradske opštine Stari grad za 2016. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
31

Plan postavljanja bašta u pešačkoj zoni i na javnim površinama prostorno kulturno-istorijskih celina

Akti gradskih opština Stari grad
32

Rešenje o prestanku funkcije člana Veća Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
33

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Cenovnika usluga Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno poslovni centar „Milan Gale Muškatirović” sa Odlukom

Akti gradskih opština Stari grad
34

Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Lazarevac za 2016. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
91

Odluka o nekategorisanim putevimama na području gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
93

Odluka o utvrđivanju visine zakupnine za poslovni prostor koji koristi Gradska opština Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
94

Rešenje o prestanku funkcije vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
94

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
95

Rešenje o prestanku funkcije vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za izgradnju Lazarevca

Akti gradskih opština Lazarevac
95

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za izgradnju Lazarevca

Akti gradskih opština Lazarevac
95

Rešenje o prestanku mandata člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
96

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
96

Rešenje o prestanku mandata člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za izgradnju Lazarevca

Akti gradskih opština Lazarevac
96

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za izgradnju Lazarevca

Akti gradskih opština Lazarevac
96

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar „Obrenovac” u Obrenovcu o desetoj izmeni cenovnika usluga preduzeća sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac