» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 50-2024, izdat 2024-05-15
veličina 174.95 Kb
1

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odborniku u Skupštini Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
1

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku u Skupštini Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
1

Odluka o završnom računu budžeta Opštine Barajevo za 2016. godinu sa Izveštajem o izvršenju budžeta Gradske opštine Barajevo za period od 1. januara do 31. decembra 2016. godine

Akti gradskih opština Barajevo
27

Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Barajevo za 2017. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
52

Rešenje o razrešenju člana Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
52

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
52

Rešenje o prestanku funkcije v. d. direktora JKP „10. oktobar” Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
52

Rešenje o imenovanju v. d. direktora JKP „10. oktobar” Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
53

Rešenje o davanju saglasnosti na Rebalans programa poslovanja JKP „10. oktobar” Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
53

Odluka o prestanku mandata odbornici u Skupštini Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
53

Odluka o potvrđivanju mandata odbornici u Skupštini Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
53

Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Grocka za 2016. godinu

Akti gradskih opština Grocka
70

Odluka o rebalansu budžeta Gradske opštine Grocka za 2017. godinu

Akti gradskih opština Grocka
89

Odluka o postavljanju skulpture „Gročanka”

Akti gradskih opština Grocka
89

Odluka o usvajanju Strategije održivog razvoja Gradske opštine Grocka za period od 2017. do 2021. godine

Akti gradskih opština Grocka
89

Rešenje o razrešenju člana Veća Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
89

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
89

Rešenje o prestanku mandata direktorke JP „Direkcija za izradnju opštine Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
90

Rešenje o imenovanju direktorke JP za razvoj Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
90

Rešenje o prestanku mandata v. d. direktorke JP „Pijace i zelenilo Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
90

Rešenje o imenovanju direktorke JP „Pijace i zelenilo Grocka”

Akti gradskih opština Grocka