» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 13-2024, izdat 2024-02-20
veličina 177.67 Kb
1

Plan detaljne regulacije dela centralne zone prostorna celina marina „Dorćol”

Akti Grada
3

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela centralne zone – severni deo Prve mesne zajednice u Zemunu između ulica: Đure Đakovića, Karađorđeve, produžetka ulice Džona Kenedija i Keja oslobođenja

Akti Grada
18

Plan detaljne regulacije za blok između ulica: Zrmanjske, Vase Stajića, Majdanske Čukarice, Visoke i Kirovljeve, opština Čukarica

Akti Grada
29

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na regresiranje troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi, odmora i rekreacije

Akti Grada
30

Rešenje o cenama usluga za izvršenje programa u delatnosti društvene brige o deci u Beogradu

Akti Grada
31

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela centralne zone – blokova između ulica: Venizelosove (Đure Đakovića), Knez Miletine i Đorđa Jovanovića – opština Stari grad

Akti Grada
32

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije poslovno-privrednog kompleksa „Klisina” u Batajnici

Akti Grada
33

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije između ulica: Vojislava Ilića, Gospodara Vučića, Koste Abraševića, Generala Mihajla Živkovića, Ravaničke i Stanislava Sremčevića (blokovi od 8 do 15)

Akti Grada
35

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o obrazovanju i utvrđivanju područja mesnih zajednica na teritoriji opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
36

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o izboru saveta mesnih zajednica sa teritorije opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
37

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odbornika

Akti gradskih opština Voždovac
37

Rešenje o verifikaciji mandata odbornika Skupštine opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
37

Rešenje o izboru Odbora za bezbednost opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
38

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru Komisije za urbanizam i komunalno-stambene delatnosti

Akti gradskih opština Voždovac
38

Rešenje o postavljenju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
38

Rešenje o imenovanju zamenika direktora Centra za fizičku kulturu Vračar

Akti gradskih opština Vračar
38

Rešenje o razrešenju člana Komisije za predstavke i žalbe

Akti gradskih opština Vračar
38

Rešenje o izboru člana Komisije za predstavke i žalbe

Akti gradskih opština Vračar
39

Rešenje o dopuni Rešenja o izboru članova stalnih radnih tela Skupštine opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
39

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Narodnog univerziteta „Božidar Adžija”

Akti gradskih opština Vračar
39

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Narodnog univerziteta „Božidar Adžija”

Akti gradskih opština Vračar
39

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Palilula za 2005. godinu

Akti gradskih opština Palilula
46

Odluka o izmeni Odluke o držanju domaćih životinja na teritoriji gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
46

Rešenje o razrešenju člana Saveta za društvene delatnosti Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
46

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za društvene delatnosti Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
47

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku UO JKP „Obrenovac”

Akti gradskih opština Obrenovac
47

Ispravka Rešenja o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za izgradnju dvostrukog voda 110 kV od granice Regulacionog plana naselja Mirijevo do postojeće TS 110/35 (110/10 kV) Beograd 1

Ispravke