» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда за 2023. годину-2023, izdat 2023-09-14
veličina 9.86 MB
1

Odluka o uspostavljanju saradnje između grada Beograda, Republika Srbija i grada Šangaja, Narodna Republika Kina

Akti Grada
1

Odluka o uspostavljanju saradnje između grada Beograda, Republika Srbija, i Vlade grada Moskve, Ruska Federacija

Akti Grada
2

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
2

Odluka o četvrtom rebalansu budžeta Gradske opštine Voždovac za 2017. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
23

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru Komisije za administrativna i mandatna pitanja

Akti gradskih opština Voždovac
23

Rešenje o dopuni Rešenja o izboru Saveta za zaštitu životne sredine

Akti gradskih opština Voždovac
23

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Doma kulture „Ripanj”

Akti gradskih opština Voždovac
23

Rešenje o izmenama Rešenja o izboru saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
24

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
24

Rešenje o razrešenju člana Komisije za predstavke i predloge

Akti gradskih opština Zemun
24

Rešenje o razrešenju člana Komisije za administrativna i mandatna pitanja

Akti gradskih opština Zemun
24

Rešenje o razrešenju člana Komisije za obrazovanje, kulturu i fizičku kulturu

Akti gradskih opština Zemun
24

Rešenje o razrešenju člana Saveta za budžet i finansije

Akti gradskih opština Zemun
25

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktoru Javnog preduzeća za pijačne i pogrebne usluge Zemun

Akti gradskih opština Zemun
25

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za pijačne i pogrebne usluge Zemun

Akti gradskih opština Zemun
25

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata predsedniku i članu Nadzornog odbora Javnog preduzeća za pijačne i pogrebne usluge Zemun

Akti gradskih opština Zemun
25

Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za pijačne i pogrebne usluge Zemun

Akti gradskih opština Zemun
26

Rešenje o obrazovanju i imenovanju Radne grupe za izradu Lokalnog antikorupcijskog plana za gradsku opštinu Zemun

Akti gradskih opština Zemun
26

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Upravi i Opštinskom pravobranilaštvu Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
27

Odluka o raspisivanju javnog konkursa za finansiranje projekata nevladinih organizacija sredstvima iz budžeta Gradske opštine Barajevo za 2017. godinu iz oblasti: Aktivnosti penzionerskih organizacija

Akti gradskih opština Barajevo
28

Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija sredstvima iz budžeta Gradske opštine Barajevo za 2017. godinu iz oblasti: Aktivnosti penzionerskih organizacija

Akti gradskih opština Barajevo