» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 13-2024, izdat 2024-02-20
veličina 177.67 Kb
1

Izmene Generalnog plana Beograda 2021. (izmene GP 2005/1)

Akti Grada
6

Odluka o građanskom braniocu za grad Beograd 6

Akti Grada
10

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Dejanu Milekoviću

Akti Grada
11

Odluka o dopunama Odluke o uslovima prodaje 2.000 socijalno neprofitnih stanova u Beogradu

Akti Grada
11

Odluka o izradi plana detaljne regulacije za saobraćajni potez UMP-a od saobraćajnice T-6 do Pančevakog mosta

Akti Grada
12

Plan detaljne regulacije za izgradnju biciklistič ke staze od Dorćola do Ade Ciganlije

Akti Grada
29

Izmena Pravila Beogradskog sajma knjiga

Akti Grada
30

Rešenje o stavljanju pod zaštitu prirodnog dobra „Dve tise Saborne crkve”

Akti Grada
31

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o zvanjima, zanimanjima i platama zaposlenih u Gradskoj upravi

Akti Grada
32

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Cenovnika usluga JKP „Parking servis’’ za parkiranje vozila i prenos nepropisno parkiranih vozila

Akti Grada
32

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga Javnog preduzeća „Sava centar” sa Cenovnikom usluga Javnog preduzeća „Sava centar”

Akti Grada
37

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije delova saobraćajnica Južnog bulevara, Gospodara Vučića, Vladimira Karića i Đerdapske

Akti Grada
38

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za saobraćajni potez UMP-a od saobraćajnice T-6 do Pančevačkog mosta

Akti Grada
39

Odluka o dodeli povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna profesoru mr Vukosavi Živković

Akti gradskih opština Zemun
39

Odluka o dodeli povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna protojereju Branku Zelenu

Akti gradskih opština Zemun
40

Odluka o dodeli povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna Aleksandru Karakaševiću

Akti gradskih opština Zemun
40

Odluka o dodeli povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna kustosu Gordani Korać

Akti gradskih opština Zemun
40

Odluka o dodeli povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna profesoru dr Anđelki Lazarević

Akti gradskih opština Zemun
40

Odluka o dodeli povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna Nemanji Romandić u

Akti gradskih opština Zemun
40

Odluka o dodeli povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna pukovniku Zoranu Sariću

Akti gradskih opština Zemun
41

Odluka o dodeli povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna Vojinu Starčeviću

Akti gradskih opština Zemun
41

Odluka o dodeli povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna profesoru Jovanki Stojić

Akti gradskih opština Zemun
41

Odluka o dodeli povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna primarijusu dr Miroslavi Čorlija

Akti gradskih opština Zemun
41

Odluka o dodeli povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna Dušici Rakić

Akti gradskih opština Zemun
41

Odluka o dodeli povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna Volfgangu Froratu (Wolfgang Frorath)

Akti gradskih opština Zemun
42

Zaključak o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta JP za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Zvezdara” sa Odlukom o izmenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Zvezdara” i prečišćenim tekstom Statuta Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
46

Odluka o ustanovljenju nagrada i drugih javnih priznanja opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
47

Rešenje o imenovanju javnog pravobranioca opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
48

Odluka kojom se utvrđuje da pojedine odredbe Odluke o auto-taksi prevozu i Plana potreba za autotaksi prevozom u gradu Beogradu u 2005. godini nisu u saglasnosti sa Ustavom i zakonom

Akti Ustavnog suda Srbije