» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 13-2024, izdat 2024-02-20
veličina 177.67 Kb
1

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Rakovica za 2006. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
3

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
4

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o proširenju delatnosti Javnog preduzeća „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
4

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju Privrednog društva „Sportski centar – Rakovica” d.o.o.

Akti gradskih opština Rakovica
4

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji i radu organa opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
4

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Opštinske uprave gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
5

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
5

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini opštine i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica

Akti gradskih opština Stari grad
5

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut JP Sportsko rekreativno poslovnog centra „Milan Gale Muškatirović”

Akti gradskih opština Stari grad
6

Statut Javnog preduzeća Sportsko rekreativno poslovni centar „Milan Gale Muškatirović” – 6

Akti gradskih opština Stari grad
11

Rešenje o prestanku dužnosti člana u Upravnom odboru Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Stari grad”

Akti gradskih opština Stari grad
11

Rešenje o prestanku dužnosti člana u Nadzornom odboru Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Stari grad”

Akti gradskih opština Stari grad
11

Rešenje o razrešenju dužnosti člana u Nadzornom odboru Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Stari grad”

Akti gradskih opština Stari grad
12

Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Stari grad”

Akti gradskih opština Stari grad
12

Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Stari grad”

Akti gradskih opština Stari grad
12

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Barajevo za 2006. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
12

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
13

Odluka o pristupanju izrade Strateškog plana razvoja opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
13

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova radnih tela Skupštine opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
13

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku UO JKP „10. oktobar” Barajevo br. 224-2/06 od 14. februara 2006. godine

Akti gradskih opština Barajevo
13

Odluka o uvećanju cena smeća

Akti gradskih opština Barajevo
14

Zaključak o subvencionisanju cena usluga grejanja – 14

Akti gradskih opština Barajevo
14

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju opštinskog Fonda za stipendiranje studenata i postdiplomaca

Akti gradskih opština Lazarevac
14

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uređivanju obavljanja pojedinih poslova u komunalnoj delatnosti održavanja čistoće na teritoriji gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
15

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja za 2006. godinu Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
15

Rešenje o davanju saglasnosti na godišnji program ulaganja sredstava fonda u sprečavanje i otklanjanje štetnih posledica proizvodnje uglja i električne energije u opštini Lazarevac u 2006. godini

Akti gradskih opština Lazarevac
15

Pravilnik o veličini, izgledu i drugim uslovima za postavljanje letnjih bašta u Lazarevcu

Akti gradskih opština Lazarevac
16

Poslovnik Skupštine gradske opštine Lazarevac (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Lazarevac
26

Odluka o izmeni Odluke o uvođenju samodoprinosa za područje MZ Baroševac

Akti gradskih opština Lazarevac
26

Odluka o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Baroševac

Akti gradskih opština Lazarevac
27

Plan detaljne regulacije prostora između ulice Karađorđeve, Magistralnog puta M-23, reke Veliki lug i Industrijske zone u Mladenovcu – prva faza – 27

Akti gradskih opština Mladenovac
41

Rešenje o promeni naziva ulica u KO Međulužje – 41

Akti gradskih opština Mladenovac
42

Rešenje o promeni naziva ulica u KO Selo Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
43

Rešenje o određivanju naziva ulica u KO Međuluž je

Akti gradskih opština Mladenovac
44

Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju promena naziv aulica u selu Koraćica KO Koraćica

Akti gradskih opština Mladenovac
44

Odluka o izmeni Odluke o određivanju javnog građevinskog zemljišta na teritoriji opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
44

Odluka o dopuni Odluke o uređivanju obavljanja pojedinih poslova u komunalnoj delatnosti održavanja čistoće na teritoriji opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
45

Plan detaljne regulacije „Belo Polje” u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
60

Odluka o budžetu opštine Surčin za 2006. godinu – 60

Akti gradskih opština Surčin
63

Odluke o izradi pečata

Akti gradskih opština Surčin