» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 63-2023, izdat 2023-09-12
veličina 286.71 Kb
1

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
1

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornice Skupštine Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
1

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornice Skupštine Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
1

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornice Skupštine Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
2

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornice Skupštine Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
2

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna profesoru dr Zoranu Avramoviću

Akti gradskih opština Zemun
2

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna Zarku Bogunoviću

Akti gradskih opština Zemun
2

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna Krunislavu Simiću

Akti gradskih opština Zemun
2

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna Branislavi Ivanović Gak

Akti gradskih opština Zemun
3

Odluka o dodeli Povelje o prijateljstvu sa ključem Zemuna Školi za učenike oštećenog vida „Veljko Ramadanović”

Akti gradskih opština Zemun
3

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članu Veća Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
3

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
3

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Sportsko-kulturni centar „Obrenovac” u Obrenovcu o trinaestoj dopuni Cenovnika usluga preduzeća sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac
4

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članu Veća Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
4

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
4

Rešenje o izmeni Rešnja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
4

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
5

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije, Surčin

Akti gradskih opština Surčin
6

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća kablovska distribucija, Surčin

Akti gradskih opština Surčin
7

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne i održavanju gasovodne mreže Surčin

Akti gradskih opština Surčin
8

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Programa poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin za 2017. godinu

Akti gradskih opština Surčin
8

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu Programa rada ustanove kulture – Kulturni centar Surčin za 2017. godinu

Akti gradskih opština Surčin
8

Pravilnik o finansiranju aktivnosti iz oblasti obrazovanja i vaspitanja iz budžeta Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
9

Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti načelnika Uprave Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
9

Ispravka Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Kosta Abrašević”, Beograd

Ispravke