» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 13-2024, izdat 2024-02-20
veličina 177.67 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti Preduzeću za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar” na Odluku o cenama dimničarskih usluga za domaćinstva u sistemu objedinjene naplate

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom preduzeću „Gradsko stambeno” na Odluku Upravnog odbora o naknadi za održavanje stambenih zgrada

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom preduzeću „Gradsko stambeno” na Odluku o visini naknade za poslove održavanja higijene (redovno čišćenje i pranje) zajedničkih delova stambenih zgrada

Akti Grada
2

Izmena i dopuna Pravilnika o tipu, veličini, izgledu i drugim uslovima za postavljanje privremenih objekata na javnim površinama

Akti Grada
2

Rešenje o posebnom režimu saobraćaja na područ ju grada Beograda u periodu od 15. novembra 2005. do 15. marta 2006. godine (u zimskim uslovima) 2

Akti Grada
2

Pokazatelj rasta cena na malo u oktobru 2005. godine

Akti Grada
3

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Rakovica za 2005. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
6

Odluka o sahranjivanju i grobljima na teritoriji opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
9

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o upotrebi i zaštiti grba i stega opštine i naseljenog mesta Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
10

Odluka o osnivanju pozorišnog festivala

Akti gradskih opština Mladenovac
11

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o ustanovljenju „Likovne kolonije”

Akti gradskih opština Mladenovac
11

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o određivanju javnog građevinskog zemljišta na teritoriji opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
11

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o održavanju čistoće u opštini Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
12

Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata i objekata za priređivanje zabavnih igara i igara na sreću na teritoriji opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
12

Rešenje o prestanku mandata odborniku Skupštine opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
13

Rešenje o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
13

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Saveta manifestacije „Likovna kolonija”

Akti gradskih opština Mladenovac
13

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Saveta manifestacije Pozorišni festival

Akti gradskih opština Mladenovac
13

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Saveta manifestacije „Šumadijske metafore”

Akti gradskih opština Mladenovac
13

Rešenje o određivanju naziva ulica u vikend naselju na Kosmaju SO Koraćica

Akti gradskih opština Mladenovac
14

Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju naziva ulica u vikend naselju na Kosmaju KO Koraćica

Akti gradskih opština Mladenovac
14

Odluka o dopuni Odluke o korišćenju poslovnog prostora opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
14

Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor koji koristi opština Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
15

Odluka o izmeni Odluke o izradi plana detaljne regulacije „Belo polje” u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
15

Odluka o izmeni Odluke o određivanju javnog građevinskog zemljišta na teritoriji opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
15

Odluka o raspisivanju konkursa za raspodelu kredita u orijentacionom iznosu do 5.000.000 dinara

Akti gradskih opština Obrenovac