» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 50-2024, izdat 2024-05-15
veličina 174.95 Kb
1

Uputstvo o izmenama Uputstva o utvrđivanju kriterijuma za odabir prioritetnih objekata javne namene za gašenje kotlarnica, radi priključenja grejnih instalacija objekata na sistem daljinskog grejanja ili na distributivni sistem prirodnog gasa i utvrđivanju uslova za prenos sredstava za ove namene

Akti Grada
2

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
2

Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Zemun za 2017. godinu

Akti gradskih opština Zemun
25

Odluka o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradskoj opštini Zemun

Akti gradskih opština Zemun
28

Odluka o izmenama Odluke o nekategorisanim putevima na području gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
28

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o stalnim manifestacijama u oblasti kulture od značaja za Gradsku opštinu Zemun

Akti gradskih opština Zemun
28

Odluka o osnivanju Turističko-kulturnog centra Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
30

Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
30

Rešenje o razrešenju člana Saveta za budžet i finansije i izboru novog člana Saveta

Akti gradskih opština Zemun
31

Rešenje o razrešenju člana Saveta za urbanizam, komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine i izboru novog člana Saveta

Akti gradskih opština Zemun
31

Rešenje o razrešenju dva člana Saveta za zdravstvo, socijalnu i dečju zaštitu i izboru novih članova Saveta

Akti gradskih opština Zemun
31

Rešenje o razrešenju člana Komisije za administrativna i mandatna pitanja i izboru novog člana Komisije

Akti gradskih opština Zemun
31

Rešenje o razrešenju člana Komisije za obrazovanje, kulturu i fizičku kulturu i izboru novog člana Komisije

Akti gradskih opština Zemun
32

Rešenje o razrešenju dva člana Komisije za rodnu ravnopravnost i izboru novih članova Komisije

Akti gradskih opština Zemun
32

Rešenje o razrešenju člana Komisije za spomenike i nazive ulica i trgova i izboru novog člana Komisije

Akti gradskih opština Zemun
32

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Savski venac pre isteka vremena na koje je izabran

Akti gradskih opština Savski venac
33

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku u Skupštini Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
33

Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Savski venac za 2017. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
49

Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o korišćenju Kuće kralja Petra I

Akti gradskih opština Savski venac
50

Odluka saglasnosti na Cenovnik o uslugama organizacije događaja u prostorijama u Kući kralja Petra I sa Cenovnikom

Akti gradskih opština Savski venac
50

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije za teritoriju gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
51

Ispravka Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Filip Višnjić”, Beograd

Ispravke