» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2023, izdat 2023-11-20
veličina 772.45 Kb
1

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o mreži osnovnih škola u Beogradu

Akti Grada
2

Rešenje o određivanju osposobljenih pravnih lica za zaštitu i spasavanje na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
6

Uputstvo JP „Putevi Beograda” o načinu vršenja zimske službe na ulicama i opštinskim putevima na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
8

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije za stambeni kompleks uz Crnotravsku ulicu, gradska opština Savski venac

Akti Grada
9

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Bulevara kralja Aleksandra za blokove između ulica Zabljačke i Bajdine, blokovi E1-E9, za deo bloka E6, zona V1 uzBulevar kralja Aleksandra, gradska opština Zvezdara

Akti Grada
10

Druga odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Surčin za 2017. godinu

Akti gradskih opština Surčin
35

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu držanja domaćih životinja na teritoriji gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
36

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pijacama

Akti gradskih opština Surčin
36

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o sahranjivanju i grobljima

Akti gradskih opština Surčin
37

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
37

Rešenje o davanju saglasnosti na Drugu izmenu Programa rada Ustanove kulture – Kulturni centar Surčin za 2017. godinu

Akti gradskih opština Surčin
37

Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program Javnog preduzeća kablovska distribucija, Surčin za subvencije iz budžeta Gradske opštine Surčin za 2017, 2018. i 2019. godinu

Akti gradskih opština Surčin
37

Rešenje o davanju saglanosti na Izmenu i dopunu Programa poslovanja Javnog preduzeća kablovska distribucija, Surčin za 2017. godinu

Akti gradskih opština Surčin