» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 13-2024, izdat 2024-02-20
veličina 177.67 Kb
1

Rešenje o visini premije za nabavku i odgoj prvotelkinja u 2006. godini

Akti Grada
1

Rešenje o visini premije za mleko u 2006. godini

Akti Grada
1

Opšti bilans javnih prihoda i javnih rashoda grada Beograda za 2006. godinu

Akti Grada
4

Pravilnik o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa konsolidovanog računa trezora grada Beograda i o investiranju sredstava korisnika budžeta

Akti Grada
7

Uputstvo o načinu uplaćivanja i evidentiranja određenih javnih sredstava i praćenja ukupnih javnih sredstava budžeta grada Beograda

Akti Grada
8

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za prostor Trga Republike, opština Stari grad – 8

Akti Grada
10

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za izgradnju primarnih objekata vodovodnog sistema za naselja Pinosavu i Beli potok

Akti Grada
11

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije prostorne celine Kosančićev venac

Akti Grada
12

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za privrednu zonu „Autoput“, u Novom Beogradu, Zemunu i Surčinu

Akti Grada
13

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela centralne zone, prostorna celina opštine Vračar za područje između ulica: Hadži Milentijeve, Braničevske, Lamartinove i Nebojšine – Blok 173

Akti Grada
14

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela centralne zone, prostorna celina opštine Vračar, za područje između ulica: Jovana Rajića, Sazonove, Đerdapske, Šumatovačke, Svetolika Ranković a, Celjske, Vilovskog i Todora od Stalaća

Akti Grada
15

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o određivanju ulica u kojima se uvodi poseban režim saobraćaja (pešačke zone)

Akti Grada
16

Odluka o završnom računu budžeta opštine Zemun za 2005. godinu

Akti gradskih opština Zemun
20

Odluka o budžetu opštine Zemun za 2006. godinu – 20

Akti gradskih opština Zemun
25

Rešenje o imenovanju zamenika Opštinskog javnog pravobranioca

Akti gradskih opština Novi Beograd
26

Odluka o radnom vremenu u određenim delatnostima i na određenim poslovima na teritoriji opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
28

Odluka o javnim parkiralištima na teritoriji opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
30

Predlog odluke o uvođenju samodoprinosa za mesne zajednice na teritoriji opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
31

Odluka o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije za kompleks groblja u Kaluđerici

Akti gradskih opština Grocka
32

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o opštinskoj upravi gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
32

Odluka o izmeni Odluke o određivanju organa za donošenje Odluka o izradi urbanističkih planova – 32

Akti gradskih opština Grocka
32

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o uslovima i načinu postavljanja privremenih objekata na javnim površinama na teritoriji opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
33

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o uslovima i načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata na teritoriji opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
35

Odluka o prestanku statusa lokalnih puteva – 35

Akti gradskih opština Grocka
35

Odluka o izmeni Odluke o određivanju javnog građevinskog zemljišta na teritoriji opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
35

Plan postavljanja privremenih objekata – kioska na javnim površinama na teritoriji opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
36

Rešenje o prestanku mandata odborniku u Skupštini opštine Grocka Dragoslavi Nikolić

Akti gradskih opština Grocka
36

Rešenje o potvrđivanju mandata odborniku u Skupštini opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
36

Rešenje o razrešenju člana Administrativne komisije

Akti gradskih opština Grocka
37

Rešenje o izboru člana Administrativne komisije

Akti gradskih opština Grocka
37

Rešenje o davanju saglasnosti na proizvodno-finansijski plan JKSP „Grocka” za 2006. godinu – 37

Akti gradskih opština Grocka
37

Rešenje o davanju saglasnosti na Program postavljanja JP „Vodovod i kanalizacija” Grocka za 2006. godinu

Akti gradskih opština Grocka
37

Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Javnog preduzeća – Direkcije za građevinsko zemljište, urbanizam i izgradnju opštine Grocka za 2006. godinu

Akti gradskih opština Grocka
37

Odluka o privremenim pravilima građenja objekata građana i građansko-pravnih lica na području opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
40

Odluka o održavanju čistoće u posebnim naseljenim mestima na području opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
44

Odluka o određivanju građevinskog zemljišta od opšteg interesa za opštinu Surčin

Akti gradskih opština Surčin
46

Odluka o utvrđivanju građevinskih područja za teritoriju gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
48

Odluka o građevinskom zemljištu

Akti gradskih opština Surčin
52

Odluka o kriterijumima i merilima za utvrđivanje zakupnina i naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

Akti gradskih opština Surčin
56

Odluka o dopuni Odluke o organizaciji i radu organa gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
57

Odluka o dopuni Odluke o organizaciji Opštinske uprave gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
57

Odluka o dopuni Odluke o platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
57

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova Saveta za budžet i finansije

Akti gradskih opština Surčin
57

Rešenje o razrešenju članova Komisije za međuopš tinsku i međunarodnu saradnju

Akti gradskih opština Surčin
58

Rešenje o izboru članova Komisije za međuopš tinsku i međunarodnu saradnju

Akti gradskih opština Surčin
58

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova Opštinskog veća

Akti gradskih opština Surčin
58

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova Komisije za propise

Akti gradskih opština Surčin
58

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Javnog preduzeća o utvrđivanju cena pogrebnih usluga i taksi prevoza na mesnim grobljima na teritoriji gradske opštine Surčin za 2006. godinu na kojima upravlja Javno preduzeće za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
59

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Javnog preduzeća o utvrđivanju cena pijačnih usluga na mesnim pijacama za 2006. godinu na kojima upravlja Javno preduzeće za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
59

Rešenje o postavljenju šefa Kabineta predsednika opštine

Akti gradskih opština Surčin