» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Odluka o budžetu Gradske opštine Grocka za 2018. godinu

Akti gradskih opština Grocka
32

Odluka o pokretanju postupka likvidacije

Akti gradskih opština Grocka
33

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora JKP „Gročanski komunalac”

Akti gradskih opština Grocka
33

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP „Gročanski komunalac”

Akti gradskih opština Grocka
33

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora JP za toplifikaciju gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
34

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora JP za toplifikaciju gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
34

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JP „Pijace i zelenilo Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
34

Kodeks ponašanja službenika i nameštenika Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
37

Odluka o budžetu Gradske opštine Obrenovac za 2018. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
62

Odluka o usvajanju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou

Akti gradskih opština Obrenovac
62

Odluka o oslobađanju zakupaca stanova u javnoj svojini Grada Beograda čiji je korisnik Gradska opština Obrenovac obaveze plaćanja zakupnine za period maj 2014 – maj 2016. godine, poplavljenih 16. maja 2014. godine, zbog nemogućnosti korišćenja

Akti gradskih opština Obrenovac
63

Odluka o osnivanju Saveta za zdravlje, socijalnu i dečju zaštitu na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
64

Rešenje o trećoj izmeni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije za teritoriju gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
65

Rešenje o prvoj izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
65

Odluka o dodeli nagrada i javnih priznanja Gradske opštine Obenovac za 2017. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac