» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 76-2024, izdat 2024-06-14
veličina 179.39 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Beogradske elektrane’’ na Odluku o cenama

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Beogradski vodovod i kanalizacija’’ na Odluku o cenama

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Gradska čistoća” na Odluku o cenama

Akti Grada
3

Rešenje o davanju saglasnosti Gradskom saobraćajnom preduzeću „Beograd” na Odluku o cenama

Akti Grada
4

Rešenje o davanju saglasnosti Saobraćajnom preduzeću „Lasta” na Odluku o naknadama za prevoz putnika i prtljaga na gradskim i prigradskim linijama na području Beograda

Akti Grada
9

Zaključak o izmeni Interventnih mera zaštite najugroženijih građana

Akti Grada
9

Uputstvo o izmeni Uputstva o uslovima skladištenja, čuvanja, obnavljanja i evidentiranja gradskih robnih rezervi i priznanja kala i rastura na robama robnih rezervi

Akti Grada
10

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za blok između ulica: Sterijine, Mitropolita Petra, Miše Vujića i Osmana Đikića, opština Palilula

Akti Grada
10

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana generalne regulacije Sportsko-rekreativnog centra „Košutnjak” u Beogradu

Akti Grada
12

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije područja gradske park-šume Zvezdara opština Zvezdara

Akti Grada
12

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za blok između ulica: 27. marta, Stanoja Glavaša, kneza Danila, Dalmatinska i dr Dragoslava Popovića, opština Palilula

Akti Grada
14

Odluka o uspostavljanju saradnje gradske opštine Zemun i grada Krfa, Republika Grčka

Akti gradskih opština Zemun
14

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Savski venac za 2005. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
22

Odluka o osnivanju ustanove kulture „Dečji kulturni centar Majdan” u Beogradu

Akti gradskih opština Savski venac
23

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Barajevo za 2005. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
28

Odluka o izmeni Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata i objekata za priređivanje zabavnih igara i igara na sreću na teritoriji gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
28

Odluka o regulisanju međusobnih prava i obave za između MZ „Barajevo” i MZ „Glumčevo brdo”

Akti gradskih opština Barajevo
29

Rešenje o obrazovanju Saveta za praćenje primene Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave u Srbiji

Akti gradskih opština Barajevo
29

Rešenje o postavljenju direktora JKP „10. oktobar” Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
30

Rešenje o konstatovanju ostavke predsednika opštine

Akti gradskih opština Grocka
30

Rešenje o konstatovanju prestanka mandata zameniku predsednika opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
30

Rešenje o izboru predsednika opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
30

Rešenje o imenovanju zamenika predsednika opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
30

Rešenje o davanju saglasnosti na imenovanje zamenika predsednika opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
30

Rešenje o razrešenju članova Opštinskog veća opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
31

Rešenje o izboru članova Opštinskog veća opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
31

Rešenje o razrešenju načelnika Opštinske uprave opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
31

Rešenje o postavljenju načelnika Opštinske uprave opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
31

Rešenje o razrešenju zamenika načelnika Opštinske uprave opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
31

Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
31

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
32

Odluka o uređivanju obavljanja pojedinih poslova u komunalnoj delatnosti održavanja čistoće na teritoriji gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
36

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju glavnog kolektora i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Lazarevca

Akti gradskih opština Lazarevac
36

Rešenje o prestanku mandata odborniku Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
37

Rešenje o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
37

Rešenje o utvrđivanju naziva ulice u mesnoj zajednici „Petka”

Akti gradskih opština Lazarevac
37

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za otvaranje i eksploataciju površinskog kopa „Veliki Crljeni”

Akti gradskih opština Lazarevac
38

Rešenje o promeni naziva ulica u selu Amerić

Akti gradskih opština Mladenovac
38

Rešenje o promeni naziva ulica u selu Kovačevac

Akti gradskih opština Mladenovac
40

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu (dopunski budžet) gradske opštine Obrenovac za 2005. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
42

Odluka o dopuni Odluke o uređivanju obavljanja pojedinih poslova u komunalnoj delatnosti održavanja čistoće na teritoriji opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
43

Rešenje o razrešenju zamenika predsednika gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
43

Rešenje o davanju saglasnosti na razrešenje zamenika predsednika gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
43

Rešenje o imenovanju zamenika predsednika gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
43

Rešenje o davanju saglasnosti na imenovanje zamenika predsednika gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
43

Rešenje o razrešenju člana Opštinskog veća

Akti gradskih opština Sopot
44

Rešenje o izboru člana Opštinskog veća gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
44

Rešenje o izboru članova Opštinskog veća gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot