» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Odluka o budžetu Gradske opštine Savski venac za 2018. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
16

Kadrovski plan Uprave Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
16

Kadrovski plan Pravobranilaštva Gradske opštine Savski venac za 2018. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
16

Odluka o ostvarivanju prava na naknadu troškova sahranjivanja iz sredstava budžeta Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
18

Odluka o budžetu Gradske opštine Barajevo za 2018. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
43

Odluka o pokretanju postupka za izradu programa gasifikacije na teritoriji gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
43

Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
44

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „10. oktobar” Barajevo za 2018. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
44

Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći – subvencija JKP „10. oktobar” Barajevo za iznošenje smeća za 2018. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
44

Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći – subvencija JKP „10. oktobar” Barajevo za održavanje grobalja za 2018. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
44

Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći – subvencija JKP „10. oktobar” Barajevo za zakup poslovnog prostora Crvenog krsta za 2018. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
45

Odluka o budžetu Gradske opštine Surčin za 2018. godinu

Akti gradskih opština Surčin
75

Strana Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Humanitarne fondacije „Snaga života” za 2018. godinu

Akti gradskih opština Surčin
75

Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada ustanove kulture Kulturni centar Surčin za 2018. godinu

Akti gradskih opština Surčin
76

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Programa poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin za 2017. godinu

Akti gradskih opština Surčin
76

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin za 2018. godinu

Akti gradskih opština Surčin
76

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća kablovska distribucija, Surčin za 2018. godinu

Akti gradskih opština Surčin
77

Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije za subvencije iz budžeta Gradske opštine Surčin za 2018. godinu

Akti gradskih opština Surčin
77

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekracije za 2018. godinu

Akti gradskih opština Surčin
77

Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji i održavanju gasovodne mreže za subvencije iz budžeta Gradske opštine Surčin za 2018. godinu

Akti gradskih opština Surčin
78

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji i održavanju gasovodne mreže za 2018. godinu

Akti gradskih opština Surčin
78

Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana rada Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Surčin za 2018. godinu

Akti gradskih opština Surčin
78

Zaključak o utvrđivanju Spiska nekategorisanih puteva na području naseljenog mesta Surčin

Akti gradskih opština Surčin