» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 81-2024, izdat 2024-06-18
veličina 2.83 MB
1

Zaključak o izmeni Interventnih mera zaštite najugroženijih građana

Akti Grada
1

Odluka o prestanku mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
2

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
2

Odluka o budžetu Gradske opštine Zvezdara za 2018. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
29

Odluka o izmeni Odluke o zaštitniku građana u Gradskoj opštini Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
30

Odluka o izmeni Odluke o pokretanju postupka likvidacije Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
30

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
30

Rešenje o imenovanju Saveta Dečjeg pozorišnog festivala „Pozorište zvezdarište”

Akti gradskih opština Zvezdara
30

Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program poslovanja Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara” za 2018. godinu sa očekivanim ostvarenjem Plana i programa poslovanja u 2017. godini

Akti gradskih opština Zvezdara
31

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o izmenama i dopunama Odluke o cenama usluga u Javnom preduzeću Sportski centar „Olimp – Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
31

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
31

Odluka o budžetu Gradske opštine Zemun za 2018. godinu

Akti gradskih opština Zemun
58

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun