» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Odluka o budžetu Gradske opštine Voždovac za 2018. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
21

Rešenje o izmeni Rešenje o izboru saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
21

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Poslovni centar – Voždovac” za 2018. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
22

Odluka o budžetu Gradske opštine Lazarevac za 2018. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
72

Kodeks ponašanja službenika i nameštenika Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
75

Rešenje o prestanku funkcije člana Veća Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
75

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
76

Rešenje o prestanku dužnosti člana Izborne komisije Gradske opštine Lazarevac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Lazarevac
76

Rešenje o prestanku dužnosti člana Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Gradska opština Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
76

Rešenje o prestanku mandata opštinskog pravobranioca Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
76

Rešenje o imenovanju opštinskog pravobranioca Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
76

Rešenje o imenovanju zamenika opštinskog pravobranioca Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
77

Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
77

Rešenje o razrešenju direktora Ustanove kulture „Prvo prigradsko pozorište Lazarevac” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
77

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove kulture „Prvo prigradsko pozorište Lazarevac” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
77

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti JP „Toplifikacija” Lazarevac iz 2016. godine

Akti gradskih opština Lazarevac
77

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac” Lazarevac za 2017. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
78

Rešenje o davanju saglasnosti na Prvi rebalans Programa poslovanja JPKP „Lazarevac” Lazarevac za 2017. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
78

Rešenje o davanju saglasnosti na Prve izmene Programa poslovanja Javnog preduzeća za izgradnju Lazarevca za period 1. januar – 31. decembar 2017. godine

Akti gradskih opština Lazarevac
78

Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada sa finansijskim planom „Prvog prigradskog pozorišta Lazarevac” Lazarevac za 2017. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
78

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o drugoj promeni Statuta Ustanove kulture „Prvo prigradsko pozorište Lazarevac” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
78

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo-Rovni „Kolubara” za 2017. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
79

Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja subvencija iz budžeta Grada Valjeva Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo-Rovni„Kolubara”za 2017. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
79

Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora Ustanove kulture „Prvo prigradsko pozorište Lazarevac” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
79

Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Ustanove kulture „Prvo prigradsko pozorište Lazarevac” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac