» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 76-2024, izdat 2024-06-14
veličina 179.39 Kb
1

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku

Akti Grada
1

Pravilnik o korišćenju mobilnih telefona u službene svrhe

Akti gradskih opština Voždovac
2

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
2

Rešenje o razrešenju člana Komisije za međuopštinsku i međunarodnu saradnju

Akti gradskih opština Zemun
2

Rešenje o razrešenju člana Komisije za davanje mišljenja o ostvarivanju prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite

Akti gradskih opština Zemun
2

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Turističko-kulturnog centra Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
3

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
3

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
3

Odluka o obrazovanju Radne grupe za implementaciju i monitoring Lokalnog ekološkog akcionog plana GO Čukarica 2017–2023

Akti gradskih opština Čukarica
4

Rešenje o imenovanju članova Radne grupe za implementaciju i monitoring Lokalnog ekološkog akcionog plana GO Čukarica 2017–2023

Akti gradskih opština Čukarica
4

Rešenje o davanju saglanosti na Statut Turističko-sportske organizacije Gradske opštineČukarica

Akti gradskih opština Čukarica
4

Rešenje o razrešenju zamenika člana Izborne komisije Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
4

Rešenje o imenovanju zamenika člana Izborne komisije Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
5

Aneks V Kolektivnog ugovora JP Sportski centar „Novi Beograd” broj 117 od 29. januara 2015. godine, Aneksa I broj 1362 od 13. septembra 2016. godine i Aneksa II broj 1722 od 24. oktobra 2016. godine, Aneksa III broj 2055 od 7. decembra 2016. godine i Aneksa IV broj 750 od 11. aprila 2017. godine

Кolektivni ugovori
5

Aneks Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća „10. oktobar” Barajevo

Кolektivni ugovori