» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 76-2024, izdat 2024-06-14
veličina 179.39 Kb
1

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku

Akti Grada
1

Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u januaru 2018. godine

Akti Grada
1

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršiocu dužnosti direktora Javnog preduzeća za pijačne i pogrebne usluge Zemun

Akti gradskih opština Zemun
2

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za pijačne i pogrebne usluge Zemun

Akti gradskih opština Zemun
2

Plan postavljanja tezgi i drugih privremenih objekata na javnim površinama na teritoriji gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
4

Rešenje o imenovanju direktora JP SRPC „Milan Gale Muškatirović”

Akti gradskih opština Stari grad
5

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora JP SRPC „Milan Gale Muškatirović

Akti gradskih opština Stari grad
5

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad „Parobrod” za 2018. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
5

Rešenje o davanju saglanosti na Odluku o izmenama i dopunama Cenovnika usluga Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno poslovnog centra „Milan Gale Muškatirović” sa Odlukom

Akti gradskih opština Stari grad
6

Odluka o prvom rebalansu budžeta Gradske opštine Grocka za 2018. godinu

Akti gradskih opština Grocka
22

Odluka o uslovima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora kojim upravlja JP za razvoj gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
26

Odluka o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja Gradska opština Grocka

Akti gradskih opština Grocka
27

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o cenama ostalih usluga sa Odlukom

Akti gradskih opština Lazarevac
27

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o cenama ostalih usluga sa Odlukom

Akti gradskih opština Lazarevac