» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 13-2024, izdat 2024-02-20
veličina 177.67 Kb
1

Rešenje o utvrđivanju iznosa sredstava za obuću i odeću za korisnike koji se upućuju na smeštaj u ustanovu socijalne zaštite ili drugu porodicu

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Cenovnika usluga JKP „Parking servis” za parkiranje vozila i prenos nepropisno parkiranih vozila (sa odlukom)

Akti Grada
2

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Vračar za 2006. godinu

Akti gradskih opština Vračar
3

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Rakovica za 2006. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
5

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Poslovni centar – Rakovica” za 2006. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
5

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Stari grad za 2006. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
6

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno poslovni centar „Milan Gale Muškatirović”

Akti gradskih opština Stari grad
6

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno poslovni centar „Milan Gale Muškatirović”

Akti gradskih opština Stari grad
6

Odluka o usvajanju Cenovnika usluga Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno-poslovnog centra „Milan Gale Muškatirović”

Akti gradskih opština Stari grad
7

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Čukarica za 2006. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
10

Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta

Akti gradskih opština Čukarica
11

Rešenje o razrešenju člana Opštinskog veća – 11

Akti gradskih opština Čukarica
11

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Barajevo za 2006. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
15

Odluka o uređivanju i održavanju groblja i sahranjivanju na teritoriji gradske opštine Barajevo – 15

Akti gradskih opština Barajevo
17

Odluka o pristupanju izradi Lokalnih akcionih planova za unapređenje obrazovanja, stanovanja, zdravstvene zaštite i zapošljavanja Roma na teritoriji opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
17

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JKP „10. oktobar” Barajevo na cene pružanja usluga održavanja svih grobalja na teritoriji opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
18

Odluka o cenama održavanja svih grobalja na teritoriji opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
18

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova radnih tela SO Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
18

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JKP „10. oktobar” i Direkcije za građevinsko zemljište i Nadzornog odbora JP za informisanje i kulturu Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
18

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Grocka za 2006. godinu

Akti gradskih opština Grocka
19

Odluka o prestanku statusa lokalnih puteva

Akti gradskih opština Grocka
19

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o kriterijumima utvrđivanja zakupnine i naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

Akti gradskih opština Grocka
20

Odluka o izmenama Odluke o određivanju javnog građevinskog zemljišta na teritoriji opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
20

Odluka o postavljanju reklama, plakata i drugih sličnih oglasa na teritoriji opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
22

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Lazarevac za 2006. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
24

Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa uređivanja i davanja u zakup građevinskog zemljišta, izgradnje i održavanja objekata zajednič ke komunalne potrošnje sa finansijskim planom za 2006. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
24

Odluka o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Vreoci

Akti gradskih opština Lazarevac
25

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu (dopunski budžet) opštine Mladenovac za 2006. godinu

Akti gradskih opština Mladenovac
27

Ispravka Odluke o izmeni i dopuni Plana detaljne regulacije centralne zone Obrenovca

Ispravke