» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 76-2024, izdat 2024-06-14
veličina 179.39 Kb
1

Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u februaru 2018. godine

Akti Grada
1

Odluka o prestanku mandata odbornice Skupštine Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
2

Odluka o stavljanju van snage Odluke o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Vračar broj 96-77/13-VIII/6od 24. decembra 2013. godine

Akti gradskih opština Vračar
2

Rešenje o prestanku mandata člana Nadzornog odbora Ustanove Sportsko-rekrativno obrazovnicentar „Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
2

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Ustanove Sportsko-rekrativno obrazovni centar„Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
2

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zamenici pravobranioca Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
3

Odluka o raspisivanju javnog konkursa za dodelu sredstava iz budžeta GO Barajevo za podsticanje programa i projekata od javnog interesa koja realizuju udruženja u 2018. godini iz oblasti: dnevne usluge u zajednici

Akti gradskih opština Barajevo
3

Odluku o raspisivanju javnog konkursa broj 2/18 za dodelu sredstava iz budžeta GO Barajevo za podsticanje programa i projekata od javnog interesa koja realizuju penzionerska udruženja u 2018. godini

Akti gradskih opština Barajevo
4

Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta go barajevo za podsticanje programa i projekata od javnog interesa koja realizuju udruženja u 2018. godini iz oblasti: dnevne usluge u zajednici

Akti gradskih opština Barajevo
6

Javni konkurs (broj 2/18) za dodelu sredstava iz budžeta GO Barajevo za podsticanje programa i projekata od javnog interesa koja realizuju penzionerska udruženja u 2018. godini

Akti gradskih opština Barajevo
7

Rešenje o promeni naziva ulice na teritoriji Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
8

Prva izmena Odluke o budžetu Gradske opštine Obrenovac za 2018. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
32

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis” Obrenovac čiji je osnivač Gradska opština Obrenovac sa oglasom

Akti gradskih opština Obrenovac
34

Rešenje o drugoj izmeni Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
34

Rešenje o davanju saglasnosti na Pijačni red na zelenoj i stočnoj pijaci u Obrenovcu Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca sa Odlukom i Pijačnim redom

Akti gradskih opština Obrenovac
38

Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku JP kablovska distribucija Surčin o cenama usluga sa Odlukom

Akti gradskih opština Surčin
38

Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku JP kablovska distribucija Surčin o komercijalnom popustu u odnosu na važeći cenovnik usluga sa Odlukom

Akti gradskih opština Surčin
39

Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda

Akti javnih preduzeća i drugih organizacija