» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 76-2024, izdat 2024-06-14
veličina 179.39 Kb
1

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
1

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma kulture „Ripanj”

Akti gradskih opština Voždovac
1

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma kulture „Ripanj”

Akti gradskih opština Voždovac
1

Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Doma kulture „Ripanj”

Akti gradskih opština Voždovac
2

Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Doma kulture „Ripanj”

Akti gradskih opština Voždovac
2

Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora ustanove Sportski centar „Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
2

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
3

Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Upravi i Opštinskom pravobranilaštvu Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
8

Odluka o prvom rebalansu budžeta Gradske opštine Mladenovac za 2018. godinu

Akti gradskih opština Mladenovac
46

Odluka o izmeni Odluke o subvencijama cena komunalnih usluga na teritoriji gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
46

Odluka Skupštine Gradske opštine Mladenovac broj I-00-06-1-17/3/2018 od 23. marta 2018. godine

Akti gradskih opština Mladenovac
46

Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
46

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac