» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 76-2024, izdat 2024-06-14
veličina 179.39 Kb
1

Odluka o stavljanju van snage Odluke o načinu, merilima i kriterijumima za finansiranje sportskih programa i projekata iz budžeta Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
1

Odluka o stavljanju van snage Odluke o stalnim manifestacijama u oblasti sporta od značaja za Gradsku opštinu Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
1

Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora ustanove Sportski centar „Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
2

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora ustanove Sportski centar „Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
2

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
2

Rešenje o prestanku dužnosti načelnika Uprave Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
2

Odluka o usvajanju Programa gasifikacije Gradske opštine Palilula – područje sa leve strane reke Dunav i izboru strateškog partnera za realizaciju programa

Akti gradskih opština Palilula
3

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zamenika zaštitnika građana gradske opštine Rakovica 3 Rešenje o izboru zamenika zaštitnika građana Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
3

Rešenje o razrešenju direktora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
3

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
4

Rešenje o razrešenju predsednika i člana Upravnog odbora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
4

Rešenje o imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
4

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2018. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
20

Odluka o izboru člana Veća Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
20

Rešenje o prestanku funkcije člana Veća Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
20

Rešenje o razrešenju zamenika sekretara Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
20

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Cenovnika usluga Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno poslovnog centra „Milan Gale Muškatirović” sa odlukom

Akti gradskih opština Stari grad
21

Odluka Veća Gradske opštine Lazarevac II broj 06-110.3/2018 od 25. aprila 2018. godine

Akti gradskih opština Lazarevac
21

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članu Veća Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
21

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
21

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli sredstava na ekonomske klasifikacije – izmena finansijskog plana Ustanove kulture Kulturni centar Surčin za 2018. godinu

Akti gradskih opština Surčin
22

Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program Javnog preduzeća kablovska distribucija, Surčin za subvencije iz budžeta Gradske opštine Surčin za 2018. godinu

Akti gradskih opština Surčin
22

Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda

Akti javnih preduzeća i drugih organizacija
22

Ispravka Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin za 2018. godinu

Ispravke