» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 76-2024, izdat 2024-06-14
veličina 179.39 Kb
1

Odluka o budžetu grada Beograda za 2006. godinu

Akti Grada
14

Odluka o obimu sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština i utvrđivanju prihoda i primanja koji pripadaju gradu odnosno gradskim opštinama u 2006. godini

Akti Grada
17

Odluka o opštinskim administrativnim taksama

Akti Grada
19

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda

Akti Grada
24

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o boravišnoj taksi

Akti Grada
25

Odluka o auto-taksi prevozu

Akti Grada
31

Odluka o utvrđivanju i korišćenju mesta za postavljanje plovnog objekta na delu obale i vodenog prostora na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
34

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja grad Beograd

Akti Grada
34

Odluka o izmeni Odluke o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine

Akti Grada
35

Cenovnik usluga organizacionih jedinica Gradske uprave

Akti Grada
36

Rešenje o stavljanju pod zaštitu prirodnog dobra „Kosmaj”

Akti Grada
39

Odluka o izmeni Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini gradske opštine Novi Beograd i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica

Akti gradskih opština Novi Beograd
39

Odluka o obrazovanju Komisije za davanje mišljenja o ostvarivanju prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite

Akti gradskih opština Novi Beograd
39

Rešenje o imenovanju članova Komisije za odlučivanje o ostvarivanju prava iz oblasti boračkoinvalidske zaštite

Akti gradskih opština Novi Beograd
40

Rešenje o razrešenju opštinskog javnog pravobranioca

Akti gradskih opština Novi Beograd
40

Rešenje o imenovanju opštinskog javnog pravobranioca

Akti gradskih opština Novi Beograd
40

Rešenje o razrešenju zamenika opštinskog javnog pravobranioca

Akti gradskih opština Novi Beograd
40

Rešenje o imenovanju zamenika opštinskog javnog pravobranioca

Akti gradskih opština Novi Beograd
40

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora JP „Poslovni prostor” – opština Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
41

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Preduzeća „Centar za razvoj lokalne ekonomije Novog Beograda” DOO

Akti gradskih opština Novi Beograd
41

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Preduzeća „Centar za razvoj lokalne ekonomije Novog Beograda” DOO

Akti gradskih opština Novi Beograd
41

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Savski venac za 2005. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
48

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Lazarevac za 2005. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
52

Rešenje o razrešenju predsednika gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
52

Rešenje o razrešenju zamenika predsednika gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
52

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
52

Rešenje o imenovanju zamenika predsednika gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
52

Rešenje o razrešenju članova Opštinskog veća

Akti gradskih opština Surčin
52

Rešenje o izboru članova Opštinskog veća

Akti gradskih opština Surčin
53

Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća „Surčin”

Akti gradskih opština Surčin
53

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Surčin”

Akti gradskih opština Surčin
53

Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Javnog preduzeća „Surčin”

Akti gradskih opština Surčin
53

Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Javnog preduzeća „Surčin”

Akti gradskih opština Surčin
53

Rešenje o razrešenju zamenika direktora Javnog preduzeća „Surčin”

Akti gradskih opština Surčin
53

Rešenje o imenovanju zamenika direktora Javnog preduzeća „Surčin”

Akti gradskih opština Surčin
54

Odluka o utvrđivanju osnovice, stopa, rokova i načina plaćanja članarine (doprinosa) Privrednoj komori Beograda u 2006. godini

Akti javnih komunalnih preduzeća