» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 76-2024, izdat 2024-06-14
veličina 179.39 Kb
1

Izmene i dopune Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Beograda za 2018. godinu

Akti Grada
2

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije Fabrike kartona „Umka”, Gradska opština Čukarica

Akti Grada
3

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije privrednog parka uz auto-put E-70, severno od petlje „Aerodrom”, Gradskaopština Surčin

Akti Grada
5

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
5

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
5

Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Zemun za 2017. godinu

Akti gradskih opština Zemun
29

Odluka o načinu, merilima i kriterijumima za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja iz budžeta Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
33

Odluka o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata crkava i verskih zajednica iz budžeta Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
36

Odluka o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u oblasti kulture koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
39

Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
40

Rešenje o formiranju Mobilnog tima za socijalnu inkluziju Roma

Akti gradskih opština Čukarica
41

Odluka o izmeni Odluke o nekategorisanim putevima na teritoriji gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
42

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JP „Vodovod i kanalizacija” Grocka

Akti gradskih opština Grocka