» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 76-2024, izdat 2024-06-14
veličina 179.39 Kb
1

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
1

Odluka o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara” u likvidaciji za period od 1. januara 2017. godine do 31. decembra 2017. godine

Akti gradskih opština Zvezdara
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o izmenama i dopunama Odluke o cenama usluga zakupa poslovnog prostora i postavljanju reklama i izdavanju reklamnog prostora u Javnom preduzeću Sportski centar „Olimp – Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
2

Odluka o konsolidovanom završnom računu Gradske opštine Novi Beograd za 2017. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
16

Odluka o drugom rebalanu budžeta Gradske opštine Novi Beograd za 2018. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
33

Odluka o izmenama Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini Gradske opštine Novi Beograd i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica

Akti gradskih opština Novi Beograd
34

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o platama, naknadama i drugim primanjima zaposlenih u Upravi Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
36

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članu Veća Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
36

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članu Veća Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
36

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
36

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
36

Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti zameniku člana Izborne komisije Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
37

Rešenje o izboru člana Izborne komisije Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
37

Rešenje o razrešenju i imenovanju v.d. predsednika mesnih zajednica

Akti gradskih opština Novi Beograd
37

Aneks II Kolektivnog ugovora kod poslodavca Javnog preduzeća „Ada Ciganlija

Кolektivni ugovori
38

Aneks II Kolektivnog ugovora kod poslodavca JKP „Beogradske elektrane”

Кolektivni ugovori
38

Aneks III Kolektivnog ugovora za Javno komunalno preduzeće „Beograd-put”

Кolektivni ugovori
39

Aneks 3 Kolektivnog ugovora kod poslodavca JP „Beogradska tvrđava”

Кolektivni ugovori
39

Aneks II Kolektivnog ugovora kod poslodavca JVP „Beogradvode”, Beograd

Кolektivni ugovori
40

Aneks II Kolektivnog ugovora za Javno komunalno preduzeće „Beogradski vodovod i kanalizacija”

Кolektivni ugovori
40

Aneks II Kolektivnog ugovora kod poslodavca Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP

Кolektivni ugovori
41

Aneks II Kolektivnog ugovora kod poslodavca JKP „Gradska čistoća”

Кolektivni ugovori
42

Aneks II Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća „Gradske pijace” – Beograd

Кolektivni ugovori
42

Aneks II Kolektivnog ugovora kod poslodavca Javno preduzeće „Gradsko stambeno”, Beograd

Кolektivni ugovori
43

Aneks III Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće „Beograd”

Кolektivni ugovori
43

Aneks II Kolektivnog ugovora kod poslodavca JKP „Infostan tehnologije”

Кolektivni ugovori
44

Aneks II Kolektivnog ugovora kod poslodavca JKP „Javno osvetljenje”, Beograd

Кolektivni ugovori
44

Aneks II Kolektivnog ugovora kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis”, Beograd

Кolektivni ugovori
45

Aneks II Kolektivnog ugovora kod poslodavca JKP „Pogrebne usluge”, Beograd

Кolektivni ugovori
45

Aneks II Kolektivnog ugovora za Javno preduzeće „Sava centar”

Кolektivni ugovori
46

Aneks II Kolektivnog ugovora kod poslodavca Urbanističkog zavoda Beograda JUP

Кolektivni ugovori
46

Aneks III Kolektivnog ugovora kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća „Veterina Beograd”

Кolektivni ugovori
47

Aneks II Kolektivnog ugovora kod poslodavca JKP „Zelenilo – Beograd”

Кolektivni ugovori