» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 76-2024, izdat 2024-06-14
veličina 179.39 Kb
1

Odluka o reprogramu i uslovima otpisa dela dospelog duga po osnovu naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

Akti Grada
2

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta

Akti Grada
3

Odluka o dopuni Odluke o načinu postupanja sa nepokretnostima koje su u javnoj svojini Grada Beograda odnosno na kojima Grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja

Akti Grada
4

Odluka o pravu na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice na teritoriji Grada Beograda za radnu 2018/2019. godinu

Akti Grada
4

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite

Akti Grada
6

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o komunalnom redu

Akti Grada
6

Odluka o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju kriterijuma i načinu plaćanja troškova za održavanje stambenih zgrada u kojima se nalaze poslovne prostorije i stanovi u kojima se obavlja poslovna delatnost („Službeni list Grada Beograda”, broj 6/96)

Akti Grada
6

Odluka o minimalnoj visini iznosa tekućeg održavanja zajedničkih delova zgrada, visini iznosa naknade u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika i minimalnoj visini iznosa na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade na teritoriji Grada Beograda

Akti Grada
7

Plan generalne regulacije za objekte termoelektrane „Nikola Tesla A” sa pripadajućom deponijom, Gradska opština Obrenovac

Akti Grada
31

Zaključak o angažovanju eksterne revizije završnog računa budžeta Grada Beograda za 2017. godinu

Akti Grada