» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 76-2024, izdat 2024-06-14
veličina 179.39 Kb
1

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije blokova između ulica: Preševska, Velimira Rajića, Hadži Mustafina, Šabačka, Dimitrija Tucovića i Zivojina Zujovića, Gradska opština Zvezdara

Akti Grada
2

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije priključnih 35 kV kablovskih vodova od planirane TS 35/10 kV „Singidunum” do planirane TS 100/35 kV „Surčin”, Gradska opština Surčin

Akti Grada
3

Rešenje o razrešenju načelnika Uprave Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
3

Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Mladenovac za 2017. godinu

Akti gradskih opština Mladenovac
6

Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Mladenovac za 2018. godinu

Akti gradskih opština Mladenovac
44

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
46

Odluka o osnivanju Saveta za bezbednost na teritoriji Gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
48

Plan postavljanja privremenih montažnih objekata (kiosci) na području Gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
49

Plan postavljanja tezgi i drugih privremenih pokretnih objekata na području Gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
50

Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
50

Rešenje Veća Gradske opštine Sopot broj 35218/2018-IV od 14. juna 2018. godine

Akti gradskih opština Sopot
51

Odluka o merilima i kriterijumima za delimično oslobađanje troškova upisa u imenik advokata

Akti javnih preduzeća i drugih organizacija