» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 81-2024, izdat 2024-06-18
veličina 2.83 MB
1

Odluka o izradi plana detaljne regulacije za prostor Trga republike, opština Stari grad

Akti Grada
2

Odluka o izradi plana detaljne regulacije za deo bloka između ulica: Trebevićke, Požeške, Đorđa Ognjenovića i Žarkovačke na Banovom brdu, opština Čukarica

Akti Grada
2

Odluka o izradi plana detaljne regulacije za dve benzinske stanice sa motelom na koridoru autoputa E-70 (kompleksi „Dobanovci – sever” i „Dobanovci – jug”) opština Zemun, Beograd

Akti Grada
3

Odluka o izradi plana detaljne regulacije za područje rasadnika „Reva II” u Krnjači, opština Palilula

Akti Grada
4

Opšti plan odbrane od poplava na teritoriji grada Beograda za period 2005–2010. godine

Akti Grada
6

Program kontrole kvaliteta vazduha u Beogradu u 2006. i 2007. godini

Akti Grada
9

Rešenja o razrešenju i imenovanju pojedinih članova školskih odbora u osnovnim školama na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
32

Rešenja o razrešenju i imenovanju pojedinih članova školskih odbora u srednjim školama na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
46

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća Sportskorekreativno poslovni centar „Milan Gale Muškatirović”

Akti gradskih opština Stari grad
49

Odluka o postavljenju direktora Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno poslovni centar „Milan Gale Muškatirović”

Akti gradskih opština Stari grad
49

Rešenje o imenovanju Upravnog odobra Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno poslovni centar „Milan Gale Muškatirović”

Akti gradskih opština Stari grad
49

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko rekreativni poslovni centar „Milan Gale Muškatirović”

Akti gradskih opština Stari grad
49

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
50

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu u određenim delatnostima na teritoriji gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
51

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o davanju u zakup nepokretnosti koje koristi opština Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
51

Odluka o obrazovanju Komisije za davanje predloga i mišljenja o ostvarivanju određenih prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite

Akti gradskih opština Lazarevac
51

Odluka o izradi plana detaljne regulacije za otvaranje i eksploataciju površinskog kopa „Veliki Crljeni”

Akti gradskih opština Lazarevac
52

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Lazarevac za 2005. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
52

Pravilnik o dopuni Pravilnika o privremenim pravilima građenja za dogradnju kaseta „A” i „B” deponije pepela od kote 107,20 mnv do kote 110,20 mnv TE „Kolubara” – Veliki Crljeni

Akti gradskih opština Lazarevac
53

Rešenje o prestanku mandata odborniku Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
53

Rešenje o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
53

Odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o menadžerskim uslugama

Akti gradskih opština Surčin
54

Odluka o oglašavanju pečata i štambilja nevažećim

Akti gradskih opština Surčin
54

Odluka o izradi pečata i štambilja

Akti gradskih opština Surčin
54

Rešenje o razrešenju načelnika Opštinske uprave gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
54

Rešenje o postavljenju načelnika Opštinske uprave gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
55

Odluka o ukidanju Odluke o načinu organizacije i privremenom ustupanju poslova iz delokruga opštinske uprave Surčin opštini Zemun

Akti gradskih opština Surčin
55

Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
55

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
55

Rešenje o razrešenju zamenika načelnika Opštinske uprave Surčin

Akti gradskih opština Surčin
55

Rešenje o postavljenju zamenika načelnika Opštinske uprave Surčin

Akti gradskih opština Surčin