» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 76-2024, izdat 2024-06-14
veličina 179.39 Kb
1

Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Gradske opštine Voždovac za 2017. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
18

Odluka o rebalansu budžeta Gradske opštine Voždovac za 2018. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
37

Odluka o usvajanju godišnjeg likvidacionog izveštaja Centra za kulturu i sport „Šumice” – u likvidaciji, za 2017. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
38

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
38

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zamenika pravobranioca Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
38

Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Ustanove Narodni univerzitet „Svetozar Marković”

Akti gradskih opština Voždovac
38

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Ustanove Narodni univerzitet „Svetozar Marković”

Akti gradskih opština Voždovac
39

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
39

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
39

Rešenje o konstatovanju prestanka mandata člana Veća Gradske opštine Čukarica Zorana Adamovića

Akti gradskih opština Čukarica
39

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
39

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Turističko-sportske organizacije Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
40

Rešenje o imenovanju direktora Turističko-sportske organizacije Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
40

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Turističko-sportske organizacije Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
40

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Turističko-sportske organizacije Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
40

Odluka o prestanku i dodeli odborničkog mandata

Akti gradskih opština Čukarica
41

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar„Obrenovac” u Obrenovcu – prečišćen tekst sa Odlukom i Cenovnikom

Akti gradskih opština Obrenovac
43

Zaključak o izmeni Zaključka o uvođenju interventne mere za zaštitu najugroženijih građana u opštini Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac