» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 76-2024, izdat 2024-06-14
veličina 179.39 Kb
1

Odluka o dodeli nagrada Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
1

Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Lazarevac za 2017. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
138

Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
138

Rešenje o prestanku dužnosti zamenika člana Izborne komisije Gradske opštine Lazarevac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Lazarevac
138

Rešenje o prestanku dužnosti zamenika člana Izborne komisije Gradske opštine Lazarevac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Lazarevac
138

Rešenje o prestanku funkcije vršioca dužnosti direktora Ustanove kulture „Prvo prigradsko pozorište Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
138

Rešenje o imenovanju direktora Ustanove kulture kulture „Prvo prigradsko pozorište Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
139

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
139

Rešenje o prestanku mandata člana Nadzornog odbora Centra za kulturu Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
139

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Centra za kulturu Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
139

Rešenje o prestanku mandata članova Upravnog odbora Centra za kulturu Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
139

Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Centra za kulturu Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac