» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 76-2024, izdat 2024-06-14
veličina 179.39 Kb
1

Odluka o verifikaciji mandata odbornika u Skupštini grada Beograda izabranog na dopunskim izborima održanim 22. decembra 2002. godine

Akti Grada
1

Odluka o Nagradi grada Beograda

Akti Grada
3

Odluka o Nagradi grada Beograda za stvaralaštvo mladih

Akti Grada
4

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o ustanovljenju Nagrade grada Beograda „Svetislav Stojanović”

Akti Grada
4

Odluka o premiji za nabavku i odgoj prvotelkinja u 2003. godini

Akti Grada
5

Odluka o premiji za isporučene količine pasterizovanog mleka u Beogradu u 2003. godini

Akti Grada
6

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o auto-taksi prevozu

Akti Grada
6

Odluka o dopuni Odluke o određivanju ustanova kulture od značaja za grad Beograd

Akti Grada
6

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o postavljanju tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata

Akti Grada
7

Odluka o pripremanju regulacionog plana dela Bloka 65 u Novom Beogradu, između ulica Tošin bunar, Omladinskih brigada i Milutina Milankovića 83

Akti Grada
7

Odluka o pripremanju regulacionog plana za gasifikaciju delova mesnih zajednica „Braća Veličković” i „Mitar Bakić” u Rakovici

Akti Grada
8

Odluka o pripremanju regulacionog plana Mokroluš kog kolektora od stacionaže 3+730 do Dušanovač ke ulice sa vodozahvatnom građevinom – opština Voždovac

Akti Grada
9

Odluka o pripremanju regulacionog plana za izgradnju dvostrukog voda 110 kV od granice RP naselja Mirijevo do postojeće TS 110/35 kV (110/10 kV) „Beograd I”

Akti Grada
9

Regulacioni plan naselja Umka

Akti Grada
29

Izmena i dopuna Plana postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu, područje opštine Čukarica

Akti Grada
29

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka – radnih mesta u Dečjem kulturnom centru Beograd iz Beograda, ul. Takovska br. 8

Akti Grada
29

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u Biblioteci grada Beograda iz Beograda, ul. Knez Mihailova br. 56

Akti Grada
29

Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Zubotehničke škole

Akti Grada
29

Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora âIII beogradske gimnazije

Akti Grada
30

Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Muzič ke škole „Dr Vojislav Vučković”, Beograd

Akti Grada
30

Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Škole za učenike oštećenog vida „Veljko Ramadanović”

Akti Grada
30

Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Tehničke škole u Mladenovcu

Akti Grada
30

Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Zubotehničke škole

Akti Grada
30

Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora âIII beogradske gimnazije

Akti Grada
30

Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Muzič ke škole „Dr Vojislav Vučković”, Beograd

Akti Grada
31

Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Škole za učenike oštećenog vida „Veljko Ramadanović”

Akti Grada
31

Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Tehničke škole u Mladenovcu

Akti Grada
31

Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora âII beogradske gimnazije

Akti Grada
31

Rešenje o razrešenju dva člana Školskog odbora Osnovne škole „Ratko Mitrović”, Novi Beograd – 107

Akti Grada
31

Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Bora Stanković”, Beograd

Akti Grada
32

Rešenje o razrešenju dva člana Školskog odbora Osnovne škole „Ilija Birčanin”, Zemun polje

Akti Grada
32

Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Vuk Karayić”, Beograd – Ripanj

Akti Grada
32

Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Milica Milošević”, Jagnjilo – Mladenovac

Akti Grada
32

Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Škole za osnovno muzičko obrazovanje „Dr Miloje Milojević”, Grocka

Akti Grada
32

Rešenje o razrešenju dva člana Školskog odbora Osnovne škole „Braća Baruh”, Beograd

Akti Grada
33

Rešenje o razrešenju dva člana Školskog odbora Osnovne škole „Karađorđe”, Beograd

Akti Grada
33

Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Dositej Obradović”

Akti Grada
33

Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Milan Đ. Milićević”

Akti Grada
33

Rešenje o imenovanju dva člana Školskog odbora Osnovne škole „Ratko Mitrović”, Novi Beograd

Akti Grada
34

Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Bora Stanković”, Beograd

Akti Grada
34

Rešenje o imenovanju dva člana Školskog odbora Osnovne škole „Ilija Birčanin”, Zemun polje

Akti Grada
34

Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Vuk Karayić”, Beograd – Ripanj

Akti Grada
34

Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Milica Milošević”, Jagnjilo – Mladenovac

Akti Grada
34

Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Škole za osnovno muzičko obrazovanje „Dr Miloje Milojević”, Grocka

Akti Grada
35

Rešenje o imenovanju dva člana Školskog odbora Osnovne škole „Braća Baruh”, Beograd

Akti Grada
35

Rešenje o imenovanju dva člana Školskog odbora Osnovne škole „Karađorđe”, Beograd

Akti Grada
35

Rešenje o izmenama Odluke o budžetu opštine Rakovica za 2003. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
35

Odluka o raspisivanju dopunskih izbora za članove Saveta mesne zajednice Markovac

Akti gradskih opština Mladenovac
35

Odluka o pristupanju izradi urbanističkog projekta za izgradnju poslovnih objekata „kod Elektrodistribucije”

Akti gradskih opština Obrenovac
36

Odluka o pristupanju izradi urbanističkog projekta za deo Mislođina „kod Mototehne”

Akti gradskih opština Obrenovac
36

Plan parcelacije katastarske parcele broj 406/2 KO Belo polje

Akti gradskih opština Obrenovac
38

Ispravka Posebnog kolektivnog ugovora za komunalna preduzeća grada Beograda

Ispravke
38

Ispravka Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja Skupština opštine Palilula

Ispravke