» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 13-2024, izdat 2024-02-20
veličina 177.67 Kb
1

Odluka o zaduženju grada Beograda za realizaciju projekta izgradnje mosta preko Save, Čukarica – Novi Beograd

Akti Grada
2

Odluka o podizanju spomenika Nikoli Tesli – 2

Akti Grada
2

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o postavljanju privremenih objekata za obavljanje menjačkih poslova na javnim površinama

Akti Grada
2

Odluka o promeni osnivačkog akta Privrednog društva „Beogradska arena” d.o.o.

Akti Grada
3

Odluka o osnivanju Privrednog društva „Arena Beograd” d.o.o.

Akti Grada
3

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac” Lazarevac o povećanju cena ostalih komunalnih usluga koje pruža JPKP „Lazarevac” Lazarevac sa Odlukom o povećanju cena ostalih komunalnih usluga koje pruža JPKP „Lazarevac” Lazarevac i Cenovnikom ostalih komunalnih usluga

Akti gradskih opština Lazarevac
4

Odluka o osnivanju Privrednog društva za organizaciju Evropskog letnjeg olimpijskog festivala mladih „EYOF 2007”

Akti Grada
5

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije deonice autoputa E-75 Batajnica–Dobanovci i deonice autoputa E-70 sa lokacijom naplatne rampe i petlje za aerodrom „Nikola Tesla” u Zemunu i Surčinu – 5

Akti Grada
6

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije dela magistralne saobraćajnice T-6 od Novog novosadskog puta do ulice Cara Dušana u Zemunu

Akti Grada
7

Plan postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područje opštine Savski venac

Akti Grada
9

Plan postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područje opštine Stari grad

Akti Grada
11

Plan postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područje opštine Palilula

Akti Grada
12

Rešenje o osnivanju Ustanove kulture – Centar za kulturu Grocka

Akti Grada
13

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Zelenilo Beograd”

Akti Grada
13

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Beogradski vodovod i kanalizacija”

Akti Grada
14

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis”

Akti Grada
14

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Javnog preduzeća za obavljanje kulturno-umetničke i poslovne delatnosti „Beogradska tvrđava”

Akti Grada
14

Rešenja o razrešenju i imenovanju školskih odbora u jednom broju osnovnih škola u Beogradu

Akti Grada
15

Rešenja o razrešenju i imenovanju školskih odbora u jednom broju srednjih škola u Beogradu

Akti Grada
16

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije prostora između ulica: Bulevar despota Stefana (ul. 29 novembra), Mitropolita Petra, Dragoslava Srejovića (Partizanski put) i Mije Kovačevića, sa denivelisanom raskrsnicom „Pančevački most” – 16

Akti Grada
17

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije saobraćajnice Bulevar kralja Aleksandra od Terazija do Ustaničke ulice

Akti Grada
18

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije naselja Sremčica

Akti Grada
20

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije između ulica: Kumodraške, Milisava Đurovića, SMT-a, Nove I, Đure Mađerčića, Vojvode Stepe, Ljube Vučkovića, opština Voždovac

Akti Grada
21

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije Bulevara kralja Aleksandra za područje između ulica: Mite Ružića i Žabljačke, blokovi D4, D5, D13-20

Akti Grada
22

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije Bulevara kralja Aleksandra za blokove između ulica: Žabljačke i Bajdine, blokovi E1–E9

Akti Grada
23

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o opštim parkiralištima

Akti Grada
23

Rešenje o izboru člana Saveta za urbanizam, komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine – 23

Akti gradskih opština Zemun
23

Rešenje o prestanku mandata odbornicima Skupštine opštine Stari grad u Beogradu

Akti gradskih opština Stari grad
24

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
24

Rešenje o prestanku funkcije člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Stari grad”

Akti gradskih opština Stari grad
24

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Stari grad”

Akti gradskih opština Stari grad
24

Rešenje o prestanku funkcije člana Opštinskog veća gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
25

Rešenje o izboru člana Opštinskog veća gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
25

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
26

Odluka o izmenama Odluke o građevinskom zemljiš tu

Akti gradskih opština Lazarevac
26

Odluka o kriterijumima i merilima za utvrđivanje zakupnine i naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

Akti gradskih opština Lazarevac
30

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o određivanju javnog građevinskog zemljišta na teritoriji gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
30

Odluka o izmeni Odluke o nagradama opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
30

Rešenje o imenovanju Komisije za davanje predloga i mišljenja o ostvarivanju određenih prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite

Akti gradskih opština Lazarevac
30

Rešenje o davanju saglasnosti na Program izgradnje objekata vodovoda i kanalizacije opštine Lazarevac za 2006 godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
31

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac” Lazarevac o povećanju cena usluga isporuka vode i iznošenja smeća koje pruža JPKP „Lazarevac” Lazarevac sa Odlukom o povećanju cena usluga isporuka vode i iznošenja smeća koje pruža JPKP „Lazarevac” Lazarevac i Cenovnikom osnovnih komunalnih usluga isporuke vode i iznošenja smeća

Akti gradskih opština Lazarevac
32

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac” Lazarevac o određivanju cene komunalne usluge iznošenja smeća koje se odlaže u PVC kante zapremine 120 l i 240 l za stambeni prostor sa Odlukom o određivanju cene komunalne usluge iznošenja smeća koje se odlaže u PVC kante zapremine 120 l i 240 l za stambeni prostor

Akti gradskih opština Lazarevac
37

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu (dopunski budžet) gradske opštine Obrenovac za 2006 godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
37

Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis”, Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
39

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o javnim parkirališ tima na teritoriji opštine Obrenovac – 39

Akti gradskih opština Obrenovac
39

Odluka o naknadama i drugim primanjima odbornika i platama lica koje bira, imenuje i postavlja Skupština gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
41

Odluka o izmeni Odluke o određivanju javnog građevinskog zemljišta na teritoriji opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
42

Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Fonda solidarne stambene izgradnje

Akti gradskih opština Obrenovac
42

Odluka o izmeni Odluke o načinu, uslovima i rokovima korišćenja i vraćanja sredstava solidarnosti

Akti gradskih opština Obrenovac
42

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
43

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
43

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
43

Plan za postavljanje privremenih objekata na javnim površinama na teritoriji opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
45

Odluka o raspisivanju izbora za savete pet mesnih zajednica na području gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
46

Odluka o sklapanju ugovora između gradske opštine Surčin i građana Boljevca o izgradnji primarne vodovodne mreže

Akti gradskih opština Surčin
46

Odluka o sklapanju ugovora o gasifikaciji domać instava na teritoriji gradske opštine Surčin – 46

Akti gradskih opština Surčin
46

Odluka o otvaranju Opštinskog uslužnog centra gradske opštine Surčin za 24. maj 2006. godine

Akti gradskih opština Surčin
46

Dopuna rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin