» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 76-2024, izdat 2024-06-14
veličina 179.39 Kb
1

Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Gradske opštine Zvezdara za 2017. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
28

Odluka o rebalansu budžeta Gradske opštine Zvezdara za 2018. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
50

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Plana i programa poslovanja Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara” za 2018. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
51

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornice Skupštine Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
51

Odluka o potvrđivanju mandata odbornici Skupštine Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
51

Odluka o prvom rebalansu budžeta Gradske opštine Zemun za 2018. godinu

Akti gradskih opština Zemun
76

Odluka o ostvarivanju prava na naknadu troškova sahranjivanja iz budžeta Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
77

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zameniku sekretara Skupštine Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
77

Rešenje o postavljenju zamenice sekretara Skupštine Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
77

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članu Veća Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
77

Rešenje o izboru članice Veća Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
78

Rešenje o izmenama Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
78

Rešenje o razrešenju člana Saveta za urbanizam, komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine

Akti gradskih opština Zemun
78

Rešenje o imenovanju direktora Turističko-kulturnog centra Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun